Miljøagentene er en av organisasjonene som får støtte fra Frifond organisasjon. Her fra møtet mellom LNU og Barnas klimapanel i 2016.

Besøk av Barnas klimapanel

– Det er barn som skal overta jorda, og det ser ikke så bra ut akkurat nå.

Denne uken har LNU hatt besøk av Barnas klimapanel, som er barnas stemme inn i klimasaken. De møtte politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet ved politisk rådgiver Jens Frølich Holte, LNUs ungdomsdelegat på klima Mathilde Emilie Thue og nestleder i LNU Rode Margrete Hegstad.

Målet med møtet var å sørge for større innflytelse på norsk klimapolitikk. – Det er barn som skal overta jorda, og akkurat nå ser det ikke så veldig bra ut. Det er derfor vi er her nå, var panelets tydelige beskjed. De diskuterte kvotehandel, oljeboring, teknologiutvikling, rettferdighet, fremtidsvisjoner, barns psykiske og fysiske helse, rett til å bli hørt og strategier for arbeidet frem mot klimatoppmøtet i Marrakesh. 

Departementet skal nå sørge for at Barnas klimapanel står på lista over de den norske delegasjonen rådfører seg med, og alle parter ble enige om at klimadelegat Mathilde skal være deres talerør inn til LNU og i den norske delegasjonen. – Det er viktig at dere kommer med innspill til oss før møtene, for vi vil gjerne vite hva dere mener. Mathilde er deres vei inn til oss, hun sitter i forhandlingsdelegasjonen. Bruk henne. Og vi lover å huske på dere når vi inviterer til innspillsmøter fremover, sa Frølich Holte. 

#barnas klimapanel #delegat #klima #miljøagentene #ungdomsdelegat

Publisert 7. juni 2016

Kontaktpersoner

Topp