Foto: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Signerte Fritidserklæringen

Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet.

Tirsdag denne uken signerte LNU sammen med regjeringen og en rekke representanter for frivilligheten den nye Fritidserklæringen. 

Denne signeringen betyr at kommunene, frivilligheten og staten går sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. 

– Vi slår sammen våre krefter for å inkludere barna som ikke kan delta i fritidsaktiviteter på grunn av foreldrenes situasjon. Barna sier selv at det å kunne delta i fritidsaktiviteter sammen med andre barn er viktig. En rekke kommuner, lag og organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i organiserte tilbud, og nå skal vi få til enda mer. Norge er i verdenstoppen i frivillighet. Muligheten for å lykkes med dette arbeidet er derfor stor, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding fra regjeringen. 

– Barne- og ungdomsorganisasjonene har lenge arbeidet for at alle barn og unge uavhengig av bakgrunn skal få delta på våre aktiviteter. Det gjøres mye bra i dag, men sammen med kommunene og staten skal vi prøve å få gjort enda mer. Nå er vi enige om målet. Veien dit blir lang, men vi er glade for at staten, kommunene og frivilligheten nå har forpliktet seg til å dra i samme retning, sier leder i LNU Stian Seland. 

Fritidserklæringen kan du lese her

#erna solberg #fritidserklæringen #frivillighet #jan tore sanner #linda hofstad helleland #regjeringen #solveig horne

Publisert 7. juni 2016

Topp