Stortingsrepresentantene Hege H Liadal (Ap), Anne Tingelstad Wøien (Sp), Kirsti Bergstø (SV), Geir Jørgen Bekkevold (Krf) og Una Aina Bastholm (MDG) feiret Stortingsvedtaket sammen med KFUK-KFUM Global, Framtiden i Våre Hender og Fairtrade Norge på Stortinget tirsdag 14. juni. Foto: Sven Larsen

Ungdom etterlyser større mulighet for å handle etisk

– Etikkloven vil være et viktig steg på veien for å bekjempe urettferdige arbeidsforhold.

Respons Analyse gjennomførte nylig en undersøkelse på vegne av KFUK-KFUM Global om ungdommers forhold til produktene de handler. Undersøkelsen viser at hele 77 prosent av de spurte ungdommene mener butikker skal være pålagt å oppgi informasjon om hvordan varene de selger er produsert.

Mandag 13. juni stemte Stortinget for et forslag om å be regjeringen utrede og vurdere å innføre en lov om etikkinformasjon. En slik lov vil gjøre det enklere for forbrukere å sikre at varene vi kjøper er produsert på en rettferdig måte.

– Undersøkelsen vi har gjennomført burde sende et tydelig signal til norske politikere at det eksisterer et stort behov for en slik lov blant norsk ungdom, og det er veldig gledelig at det nå skal til utredning. Vi er mange ungdommer som ønsker å ta gode forbrukervalg når vi handler, men i dag er det jo umulig å vite hvilke produkter som er produsert på en rettferdig måte. Etikkloven vil være et viktig steg på veien for å bekjempe urettferdige arbeidsforhold, sier leder for de frivillige i KFUK-KFUM Global, Ingrid Elene Anderson.

I dag er det nesten umulig som forbruker å vite under hvilke forhold de menneskene som produserer varene vi kjøper arbeider.

Åpenhet er nøkkelen

Etikkloven har potensiale til å skape langt mer åpenhet rundt produksjon av varer. I dag er det nesten umulig som forbruker å vite under hvilke forhold de menneskene som produserer varene vi kjøper arbeider. Undersøkelsen viser at ungdom som forbrukere er klar over at lave lønninger, overtidspress, dårlig sikkerhet og mangel på fagforeninger er hverdagen for mange av de som produserer det vi kjøper. Ungdommene bryr seg, og ønsker å bidra til mer rettferdige produksjonsforhold. En slik etikklov vil gi forbrukere rettigheter til å etterspørre denne informasjonen, og kan dermed gjøre bevisste forbrukervalg. Det er viktig.

Ny kampanje på Spekter

Under den nye festivalen Spekter 24.-28. juni lanserer KFUK-KFUM Global årets Stop Poverty hovedkampanje. Kampanjen skal gi ungdommer mulighet til å si ifra til politikerne at de ønsker å vite hva produktene de kjøper faktisk koster. Hvis du vil vite mer om kampanjen eller finne ut av hva du kan gjøre for å engasjere deg kan du snart lese mer her.

#csr #etikk #etikklov #forbruker #KFUK-KFUM

Publisert 21. juni 2016

Topp