Margrete Bjørge Katanasho fra Press og Jarle Aarbakke Tollaksen fra Krfu er LNUs ungdomsdelegater på menneskerettigheter.

Første ungdomsdelegater i FNs menneskerettighetsråd

LNUs ungdomsdelegater er denne uka i FNs menneskerettighetsråd for første gang.

— Dette er første gang noe land har med ungdomsdelegater hit. Forhåpentligvis kan Norge med det sette en standard som andre land kan strekke seg etter, sier Jarle Aarbakke Tollaksen.

Han og Margrete Bjørge Katanasho er LNUs ungdomsdelegater på menneskerettigheter. Senere i år skal er de med i den norske delegasjonen til FNs generalforsamling. Denne uka er de i Genève for å representere Norge i FNs menneskerettighetsråd, som de første ungdomsdelegatene i det forumet noensinne.

— Det er gøy med en mer helhetlig ungdomsdelegatordning, som dekker mer av FNs arbeid enn bare generalforsamlingen. Ungdom er en fjerdedel av verdens befolkning, og det er derfor viktig at ungdom er representert i hele FN sitt arbeid, ikke bare i generalforsamlingen, legger Bjørge Katanasho til. 

Flyktninger og seksuelle rettigheter 

Det er flere temaer som blir viktig for ungdomsdelegatene i den kommende uka. Blant annet står flyktningsituasjonen i verden på dagsorden.

— Dette er et tema som jeg har jobbet en del med tidligere, så jeg kommer til å følge dette temaet ekstra nøye. Dette er jo også et tema som er særlig relevant i den tiden vi er i nå, siden det aldri har vært registret så mange mennesker på flukt enn det er i akkurat disse dager, sier Aarbakke Tollaksen.

For Bjørge Katanasho er det seksuelle rettigheter og reproduktiv helse som står høyest på dagsorden.

— I tillegg blir også seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter et viktig tema i denne sesjonen. En gruppe latinamerikanske land forslår at det oppnevnes en egen uavhengig ekspert som skal rapportere om menneskerettighetssituasjonen til LHBTI-personer, noe menneskerettighetsrådet skal ta stilling til i løpet av det neste to ukene. Dette er et viktig tema både for Norge, LNU og for oss, så den saken skal vi følge nøye, sier hun.

— Historisk 

Styreleder i LNU, Stian Seland, er svært glad for at Norge går foran og inviterer ungdomsdelegatene inn i menneskerettighetsrådet.

— Dette er historisk. Det er veldig viktig at ungdom får lov til å være med å påvirke og si sin mening i en større del av FNs arbeid enn det har fått tidligere. Jeg er svært glad for at Norge går foran her, og håper at andre land snart vil følge etter for å gi ungdommen en enda tydeligere stemme i FN-systemet, sier Seland.

Han er også veldig fornøyd med at ungdomsdelegatene skal jobbe med flyktninger og seksuelle rettigheter den kommende uka.

— Dette er saker som er viktige for ungdom over hele verden. Det er helt avgjørende at ungdoms stemmer blir hørt i disse sakene, sier Seland.

#FN #Geneve #menneskerettigheter #ungdomsdelegater

Publisert 22. juni 2016

Topp