LNUs generalsekretær, Martin U. Østerdal, ForUMs Borghild Tønnessen-Krokan, statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende.

LNU kom med bærekraft-innspill til Erna Solberg

LNU etterlyste en konkret plan for hvordan regjeringen vil inkludere ungdom i arbeidet med de nye bærekraftsmålene.

I løpet av 15 år skal Norge og alle FNs medlemsland skape en bærekraftig utvikling for alle. Tirsdag la Norge fram sine prioriteringer for arbeidet med de nye bærekraftsmålene til FN. 

Under framleggingen kom LNUs generalsekretær, Martin U. Østerdal, med innspill til statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen på hvordan Norge bør jobbe for å inkludere ungdom i arbeidet med FNs nye bærekraftsmål. Han deltok i et panel, sammen med fire andre organisasjoner. 

– Vi frykter at ikke alle får en plass rundt bordet. Aldri har vi hatt en verden med så mange ungdommer. De kommer ofte ikke med i prosesser som angår deres liv. Ungdom er ikke bare sårbare, men er også ressurser som kan brukes for å utforme en politikk som treffer. Vi må utvikle en politikk sammen, både her i Norge og internasjonalt, sa generalsekretær i LNU, Martin Ulvestad Østerdal til de tre ministerne.

Trekker fram ungdom

Både statsministeren og utenriksministeren trakk i sine svar fram ungdom som en viktig nøkkel for hvordan verden skal få til en bærekraftig utvikling framover.

– Dette er en agenda for neste generasjon. For ungdommen. Gjennom partnerskap og samarbeid kan vi oppnå de beste resultatene, sa Solberg om Norges prioriteringer.

LNU er glade for at både statsministeren og utenriksministeren trakk fram ungdom som viktig, men er skuffa over at de ikke hadde noen konkrete tanker om hvordan ungdommen bør involveres.

– Vi er klare for å samarbeide med regjeringen om å nå bærekraftsmålene, men vi etterlyser en konkret plan for hvordan ungdom skal inkluderes i arbeidet, sa Ulvestad Østerdal.

Rapporterer i juli 

I juli er Norge blant de aller første landene som skal rapportere til FN om hva de skal gjøre for å nå bærekraftsmålene. Norge er representert på høyeste nivå, med statsminister Erna Solberg i spissen for delegasjonen. En viktig prioritering for regjeringen er å sikre at sivilsamfunnet får delta i disse prosessene og har dermed invitert LNU og en håndfull andre sivilsamfunnsaktører inn i delegasjonen. Fra LNU reiser generalsekretæren. Han er glad for at regjeringen har prioritert å inkludere sivilsamfunnet i dette arbeidet. 

– Jeg er glad for at de skjønner viktigheten av å inkludere sivilsamfunnet i dette arbeidet, og jeg er spesielt glad for at de har valgt prioritere å ha med ungdommen i delegasjonen, sier Ulvestad Østerdal. 

Tidligere i vår lanserte LNU rapporten «1,8 milliarder grunner», som handler om hvordan man kan inkludere ungdom i arbeidet med bærekraftsmålene. Rapporten lanserte vi på statsministerens kontor, og innspillene vi kom med i rapporten vil være grunnlaget for innspillene vi kommer med i juli. Hvis du vil lese hele rapporten kan du laste den ned her. 

#bærekraftsmål #børge brende #erna solberg #FN #martin ulvestad østerdal #rapport

Publisert 22. juni 2016

Topp