Frifond organisasjon har delt ut 126 millioner kroner

Rundt 100 organisasjoner har fått støtte av LNU gjennom Frifond organisasjon i år. Her kan du sjekke hvor mye din organisasjon fikk.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) deler årlig ut støtte til barne- og ungdomsfrivilligheten over hele landet. Det gjør vi blant annet gjennom ordningen Frifond organisasjon. Vi har nå delt ut litt over 126 millioner kroner, til 100 ulike organisasjoner. I oversikten under kan du sjekke hvor mye penger din organisasjon har fått. 

I år var det Ungdom og Fritid som stakk av med den største delen av potten. De fikk 9,4 millioner kroner. Nest mest fikk Den norske turistforening, med 8,2 millioner, etterfulgt av Søndagsskolen i Norge med 6,3 millioner. 

Også ungdomsarbeidet i Det frivillige skyttervesen og Norges jeger- og fiskerforbund, samt Acta – barn og unge i Normisjon og 4H, stakk av med en stor del av potten hver. 

Norsk musikkråd har også en ordning som heter Frifond organisasjon, men hvem som har fått penger gjennom deres støtteordning står ikke i denne oversikten. Her står kun de som får støtte gjennom LNUs del av Frifond organisasjon. 

Hjelp til rekruttering?

Det som avgjør hvor mye penger hver organisasjon får, er hvor mange tellende lokallag og hvor mange tellende medlemmer de har. Et tellende medlem i en organisasjon er under 26 år, og har betalt medlemskontingent på minst 50 kroner. I tillegg må vedkommende ha meldt seg frivillig inn i organisasjonen. Et tellende lokallag må ha minst fem tellende medlemmer, kontroll på sin egen økonomi og jevn aktivitet i løpet av året. 

Har din organisasjon fått færre tellende medlemmer og lokallag siden i fjor, og dermed også fått mindre støtte? Husk at ordningen «Lån en LNUer» gjør det mulig at en fra LNUs styre eller sekretariat kan komme og snakke for din organisasjon om hvordan man kan rekruttere flere medlemmer, eller hvordan man tar vare på lokallag i oppstartsfasen. 

Hvor kommer pengene fra? 

Det er to steder LNU får pengene sine fra. Litt av pengene kommer gjennom statsbudsjettet. Den delen er ganske enkel å forstå. Resten av pengene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Hvert år fordeles en del av overskuddet deres til frivilligheten i Norge – inkludert barne- og ungdomsorganisasjonene. 

Den 8. september arrangerer LNU studietur til Norsk Tipping, for å lære mer om hvor pengene egentlig kommer fra. Du kan melde deg på studieturen via dette påmeldingsskjemaet. 

#frifond #medlemsorganisasjoner #organisasjon #ungdom og fritid

Publisert 27. juni 2016

Topp