Bli med i LNUs nye nettverk for ledere og nestledere

— Dette er utrolig nyttig for absolutt alle.

Å være leder i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon er en viktig oppgave med mye ansvar. Mange av utfordringene som skal løses har ikke fasitsvar, men setter høye krav til god ledelse. Samtidig er det mange formelle krav til et styre som leder må kjenne til. I LNUs ledernettverk får du både faglig påfyll og mulighet til å drøfte vanskelige problemstillinger og gode løsninger med andre ledere. Dette nettverket er et tilbud til deg som er leder eller nestleder i sentralleddet i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon og som er mellom 18 og 30 år. Organisasjonen trenger ikke å være medlem i LNU, men dersom det blir fullt vil medlemsorganisasjoner bli prioritert.

— Både faglig og sosial input

Leder i DNT ung, Stig Øystein Schmidt, deltok i forrige runde av LNUs ledernettverk. Han er strålende fornøyd med opplegget.

— Ledernettverket fungerte som en oase for ledere, hvor man kunne lufte alle sine tanker rundt det å være leder, og få både faglig og sosial input tilbake, sier Schmidt.

Nettverket kommer til å møtes ti ganger i løpet av høsten 2016 og våren 2017. Noen av de mest sentrale temaene er bestemt på forhånd, slik som konflikthåndtering, arbeidsgiveransvar og organisasjonskultur. Mye av tiden vil også settes av til de problemstillingene deltakerne selv ønsker å ta opp. Schmidt er opptatt av nettopp den siste delen: At deltakerne kan være med på å forme sitt eget opplegg.

— Jeg tror dette er utrolig nyttig for absolutt alle. Man får kjenne på at det er mange av de samme problemene og utfordringene i organisasjonene, og høre på erfaringene til ander, som kanskje har ulike tanker om hvordan utfordringene kan løses, sier han.

Det er viktig å møte opp

For at nettverket skal fungere må deltakerne møte på alle eller de fleste samlingene, slik at vi kan bli kjent og plukke opp tråden fra forrige gang. Det er derfor viktig at man tenker igjennom om man har tid og mulighet til å prioritere nettverket, før man melder seg på. Å melde seg på forutsetter altså at man har tenkt til å møte opp. 

Det koster 1500 kroner per deltaker å bli med. Dette er for å dekke utgifter til mat og eksterne foredragsholdere.

Denne gangen starter nettverket i høstsemesteret. For organisasjoner som har et årshjul som gjør at dette ikke er optimalt vil det bli oppstart av nytt ledernettverk også i januar/februar 2017, forutsatt at det er tilstrekkelig interesse. Følg med på LNUs nyhetsbrev dersom du er interessert i å delta i neste runde. Abonnerer du ikke på nyhetsbrevet? Meld deg nederst på denne siden. 

Praktisk informasjon:

Første samling September 2016
Siste samling  Juni 2017
Påmeldingsfrist 21. august 
Tidsramme for samlingene  3 timer, normalt 15.00-18.00
Sted for samlingene LNUs lokaler i Frivillighetshuset på Tøyen
Deltakeravgift 1500,- per person 
 
Fill out my online form.

#kompetanse #ledelse #nettverk #organisasjon #utvikling

Publisert 25. juli 2016

Kontaktpersoner

Topp