Vil du ha faglig påfyll? Her er noen av høstens kurs

Samarbeid, økonomistyring og arbeidsgiveransvar er noen av temaene.

En av tingene vi i LNU er aller stoltest over er at vi tilbyr en rekke organisasjonskurs til alle medlemsorganisasjonene våre, og andre frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som er interessert.

Noen av kursene er allerede fulle, eller har allerede vært, men mange av dem har fremdeles noen ledige plasser. Man kan melde seg på de ulike kursene ved å følge linkene i mellomtitlene. Alle kursene avholdes på Frivillighetshuset i Oslo. I løpet av høsten vil det trolig komme på plass enda flere kursmuligheter, så følg med utover. 

5. september: Styret som arbeidsgiver

Når frivillige og ansatte jobber side om side stiller det ekstra høye krav til arbeidsgiveren. En arbeidsgiver skal opptre profesjonelt og kjenne til og følge arbeidsmiljøloven og ferieloven. I frivillige organisasjoner skal man samtidig skape et godt miljø for samarbeid mellom frivillige og ansatte.

På dette kurset skal vi gå gjennom det viktigste lovverket og diskutere hvordan man unngår å gjøre de vanligste feilene. Kurset er fra 10-13. 

På dette kurset lærer du blant annet: 

 • Hva er det viktig å kunne om arbeidsmiljøloven?
 • Regler for arbeidstid
 • Hvordan og hvem skal forvalte arbeidsgiverrollen?
 • Hvordan lager vi gode rutiner for kommunikasjon mellom styret og ansatte?

22. september: Regler for arbeidstid

Noen ganger betyr det å sette grenser for engasjerte ansatte som ønsker å strekke seg langt for organisasjonen. Andre ganger innebærer det å sette tydelige krav til punktlighet og bruk av arbeidstiden. I begge tilfeller setter arbeidsmiljølovens kapittel 10 noen viktige rammer.

Reglene kan oppleves ganske kompliserte – men å ikke forholde seg til dem kan få alvorlige konsekvenser både for deg som arbeidsgiver, for organisasjonen og for den ansatte. Kurset holdes av Alf Kåre Knudsen fra advokatselskapet Bing Hodneland. 

På dette kurset lærer du blant annet: 

 • Hva teller som arbeidstid og hva teller som fritid?
 • Hva er overtid og hvilke regler gjelder her?
 • Hvor stor fleksibilitet kan jeg kreve av mine ansatte når det gjelder når arbeidet skal utføres?
 • Hvordan går vi frem for å gjøre en lokal avtale om arbeidstid, og hva er det lov å avtale?
 • Hvilke unntaksbestemmelser gjelder?

28. september: Hold deg inne med mor

Forholdet mellom en barne- og ungdomsorganisasjon og dens moderorganisasjon er nesten aldri friksjonsfri. Med et godt samarbeid kan man gjøre disse friksjonene til noe positivt og utviklende for begge parter – og hindre at det som skulle være et godt samspill blir til konflikter, misforståelse og frustrasjoner. 

Dette kurset er for organisasjoner som har en moderorganisasjon og som ønsker å videreutvikle og forsterke samarbeidet med den.

På dette kurset lærer du blant annet: 

 • Nyttige grep for å utvikle et godt forhold til moderorganisasjonen
 • Hvorfor og hvordan utfordre moderorganisasjonen sin?
 • Hvordan opprettholder vi vår selvstendighet og samtidig vår identitet som en del av en felles bevegelse med moderorganisasjonen vår?
 • Hvordan stå i krysspresset som kan oppstå når forventingene fra moderorganisasjonen og egen medlemsmasse ikke samsvarer?

5. oktober: Økonomistyring for daglig leder

Økonomi er noe alle organisasjoner , og mange etterspør opplæring på dette området. Her får du et økonomikurs skreddersydd for frivillige organisasjoner, med relevante eksempler og mange gode tips til en sikrere og bedre økonomistyring. Få bedre oversikt over organisasjonens økonomi, og bruk budsjettet som et styringsverktøy.

Her får du også gode tips til hvordan du bedre kan formidle budsjett og regnskap til andre, for eksempel på et årsmøte.

På dette kurset lærer du blant annet: 

 • Budsjettarbeid, budsjett som styringsverktøy
 • Gode rutiner for økonomistyring
 • Verktøy for økonomikontroll
 • Avlegging av årsregnskap

13. oktober: Ledelse av frivillige

Godt lederskap hindrer at frivillige sliter seg ut. Det sterke frivillige engasjementet og mennesker som dedikerer mye fritid til å arbeide for organisasjonen er en forutsetning for gode frivillige organisasjoner. Noen ganger blir engasjementet grenseløst. Det kan bli en negativ opplevelse og i verste fall ende med en utslitt og kanskje syk frivillig.

Dette kurset handler om å bygge en organisasjon og utvikle en lederstil som forebygger slike situasjoner.

På dette kurset lærer du blant annet: 

 • Å bygge en organisasjon som motiverer frivillige uten å slite dem ut
 • Hva som er viktig å huske på når man er leder for unge og lovende frivillige med mye engasjement
 • Eksempler på god grensesetting i relasjonen frivillig – ansatt
 • Å ha bevissthet om egen lederstil og hvordan den påvirker organisasjonen og de du er leder for

17. november: Demokratisk økonomistyring

Hvordan vi forvalter de pengene vi har til rådighet i en organisasjon, legger føringer på hvilke aktiviteter vi kan ha både på kort og lang sikt. Det å forstå hvordan økonomien henger sammen er en forutsetning for å kunne være med på å styre en organisasjon.

Gjennom dette kurset skal vi ta et kritisk blikk på hvordan det er vanlig å styre budsjettprosesser og økonomirapportering i organisasjoner og se på om det finnes mer demokratiske måter å gjøre dette på.

På dette kurset lærer du blant annet: 

 • Hva er de demokratiske manglene i vanlige budsjettprosesser?
 • Hva er de demokratiske manglene i vanlig økonomirapportering?
 • Hvordan sikrer vi at alle som vedtar et budsjett forstår hva de vedtar?
 • Hvordan synliggjør vi handlingsrommet for de tillitsvalgte på en god måte?

#demokrati #kompetanse #kurs #økonomi #samarbeid #styrearbeid

Publisert 31. august 2016

Kontaktperson

Topp