Ekstremt engasjert-konferansen

Bli med på konferanse om ungdom, radikalisering og voldelig ekstremisme den 12. oktober.

OBS! konferansen er nå fulltegnet

Den 12. oktober inviterer LNU til konferansen Ekstremt engasjert – konferanse om ungdom, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Du få høre om lokale prosjekter i Norge, nasjonale handlingsplaner og globale initiativ. Vi vil også fremheve ungdoms deltagelse som avgjørende for å løse en rekke av de utfordringene vi som samfunn står overfor. Vi er en del av løsningen, ikke bare problemet.

Konferansen blir på Åpen Scene i Badstugata 2 i Oslo sentrum. Deler av programmet vil foregå på engelsk. 

Panelsamtale og workshops

Programmet er todelt. Del én (10.00–13.00) består av debatter og foredrag om radikalisering og ekstremisme, og om hvordan ungdom kan være en del av løsningen på de utfordringene vi står overfor. 

Del to (13.00–16.00) er ulike workshops som alle er knytta til hvordan ungdom kan jobbe mot radikalisering og voldelig ekstremisme. I del to av programmet ønsker vi at flest mulig unge deltar. Det er mulig å melde seg på kun én del av programmet. 

Programmet

09.30 Velkomst, registrering og kaffe
10.00 Åpning av konferansen
10.15 FNs resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet: Hva handler den om og hvordan kan vi bruke den? v/ Hajer Sharief fra Kofi Annan Foundation
10.50 Å leve med terror: Mekanismene for radikalisering med perspektiver fra Norge og Kenya, v/ psykolog Lars Lyster og deltakere i LNUs utvekslingsprogram Right to participate
11.45 Den nasjonale handlingsplanen mot radikalisering: Hvordan inkludere unge i arbeidet – tba
12.20 Panelsamtale: Ungdomsorganisasjonenes rolle. Foreløpig bekreftet: Emilie Bersaas (AUF), Philip Rynning Coker (Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom), representant fra ungdomsrådet i Islamic Cultural Centre
13.00 Gratis lunsj
13.30 Workshops

Vi jobber fremdeles med å få på plass de siste paneldeltakerne og innlederne, men så snart dette kommer på plass vil programmet bli oppdatert. 

Workshops

Under del to av konferansen vil det bli avholdt fire workshops, temaene er: 

 • Forebygge radikalisering
  Hvordan lage egne prosjekter på temaet forebygging av radikalisering
 • Inkluderingsarbeid
  Hvordan kan organisasjoner bli mer mangfoldige og inkluderende?
 • Informasjonsarbeid
  Hvordan lage en engasjerende og kreativ kampanje med politiske handlingsalternativer.
 • Løfte om handling
  Her skal vi sammen lage en uttalelse for organisasjoner som ønsker å jobbe aktivt med inkludering og forebygging av radikalisering

Konferansen er laget av deltakerne i utvekslingsprogrammet Right to Participate, et samarbeid mellom LNU og Youth Alive! Kenya, og støtteordningen LNU Mangfold og inkludering.

#demokrati #konferanse #R2P #radikalisering

Publisert 20. september 2016

Kontaktpersoner

 • Kjersti Kanestrøm Lie

  Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

  23 31 06 00
  kjersti@lnu.no

Topp