Bildet er av flyktningleiren Mentao i Burkina Faso fra 2012. Foto: Pablo Tosco/Oxfam

Til barnas beste?

Norge må fortsette å forsvare barn på flukt sine rettigheter.

Norge har gjennom lang tid vært en sterk pådriver, både nasjonalt og internasjonalt, for barns rettigheter. Det bør Norge fortsette å være. 

— Dårlig politikk

Mandag 19.september publiserte Aftenposten en artikkel som viser at Norge har jobbet for å unngå forpliktelser om å aldri fengsle barn, i forbindelse med FN-toppmøtet om flyktninger og migranter i sommer. LNU mener at norske forhandlingsposisjoner aldri skal gå på bekostning av barns rettigheter, og at nasjonalpolitiske hensyn aldri skal trumfe hensynet til grunnleggende menneskerettigheter.  

— Flere kaller dette et linjeskifte i norsk utenrikspolitikk, og hvis det er tilfellet er LNU svært bekymret for utviklingen. Et linjeskifte som innebærer at rettighetene til barn og unge på flukt undergraves er dårlig politikk, sier styreleder i LNU, Stian Seland.

Under Barne- og ungdomstinget 2016 vedtok LNUs medlemsorganisasjoner resolusjonen Barn og unge på fluktsom understreker at barn som er på flukt skal ha de samme rettighetene som alle andre barn, og at også barn som er på flukt er beskyttet av barnekonvensjonen. Blant rettighetene som ramses opp i barnekonvensjonen er retten til omsorg, helsetjenester, skolegang og retten til lek og fritid. Dette er viktige rettigheter for alle barn, som vanskelig opprettholdes dersom barn settes i fengsel eller interneres.

Rettighetene må bli ivaretatt 

Statsminister Erna Solberg sier til Aftenposten at formuleringen som lå ut grunn om at barn aldri skal settes i fengsel var for snever og for flere land vil dette ikke være mulig å gjennomføre i praksis. Denne argumentasjonen er forståelig nok, men ettersom barn og unges rettigheter, som er slått fast både i barnekonvensjonen og flyktningkonvensjonen, er under press er det i dag ekstra viktig å jobbe for at disse rettighetene overholdes.

— Dagens flyktningsituasjon gjør at rettighetene til barn og unge på flukt er under sterkt press. Derfor bør Norge være en aktiv pådriver for å sørge for at deres rettigheter blir ivaretatt, sier Seland.

 

#barn og unge på flukt #barnekonvensjonen #erna solberg #menneskerettigheter #rettigheter

Publisert 20. september 2016

Topp