Margrete Bjørge Katanasho fra Press og Jarle Aarbakke Tollaksen fra Krfu er LNUs ungdomsdelegater på menneskerettigheter.

Ungdomsdelegatene til FNs generalforsamling

Jarle (27) og Margrete (21) taler i FN på tirsdag.

I januar ble Margrete Bjørge Katanasho (21) fra Press og Jarle Aarbakke Tollaksen (27) fra KrFU valgt ut av LNU til å være ungdomsdelegater i Norges FN-delegasjon. De to reiser nå til New York, hvor de sammen med resten av den norske delegasjonen skal delta på FNs generalforsamling. 

— Det er utrolig spennende å få representere Norge i FN, sier Bjørge Katanasho. 

Mennesker på flukt 

Tirsdag 4. oktober skal både hun og Aarbakke Tollaksen tale for hele FNs generalforsamling. Talen er klar, og for Bjørge Katanasho er det viktig at den globale flyktningsituasjonen blir satt på agendaen. 

— Det har aldri vært flere mennesker på flukt i verden enn det er i dag. Nå er det viktigere enn noen gang at alle stater kommer sammen om internasjonale løsninger, sier Bjørge Katanasho. 

Hun er nestleder i Press, Redd Barna sin ungdomsorganisasjon. Det er derfor naturlig at også rettighetene til barn på flukt er viktig for 21-åringen fra Fredrikstad. Særlig er hun opptatt av at barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett på utdanning. 

— Halvparten av alle barn på flukt mangler utdanning, det er et brudd på barn sine rettigheter som gir langvarige konsekvenser for en allerede sårbar gruppe, fortsetter hun. 

Seksuelle minoriteter 

Jarle Aarbakke Tollaksen er nyvalgt nestleder i KrFU, Kristelig Folkepartis ungdomsorganisasjon. Han tror dette blir en veldig lærerik opplevelse, og ser frem til alt de skal gjøre og være med på. Det blir spennende å se enda mer av FN-arbeidet på kloss hold. Også han tror flyktningsituasjonen kommer til å prege den neste måneden. 

— Det er vel liten tvil om at den pågående flyktningkrisen kommer til å prege generalforsamlingen og den jobben vi skal gjøre. Jeg ser frem til å følge dette temaet nøye, både gjennom behandling av resolusjoner og gjennom sidearrangementer, sier han. 

Han kan avsløre at det også blir tema for talen de to skal holde neste uke. 

— I vår tale til generalforsamlingen tar vi også utganngspunkt i flyktningsituasjonen, og løfter spesielt frem to grupper som er sårbare og utsatt i dagens krise: barn på flukt og seksuelle minoriteter på flukt. Det er helt avgjørende at barn på flukt får mulighet til skole og utdannelse, og at seksuelle minoriteter blir beskyttet mot overgrep både mens de er på flukt og i landene de ender opp i, sier han. 

Her kan du lese mer om bakgrunnen til delegatene

Ungdomsdelegatordningen

En ungdomsdelegat er en representant for Norges barn og unge inn i en offisiell norsk FN-delegasjon. Delegaten jobber for LNU og LNUs medlemmer inn i delegasjonen, og anses som en formell del av den norske delegasjonen inn i FN. Ungdomsdelegatene velges som hovedregel for ett år om gangen, og vanligvis rekrutteres ungdomsdelegatene rundt årsskiftet. Les mer om ungdomsdelegatordningen her

#flyktninger #FN #generalforsamling #krfu #menneskerettigheter #Press #ungdomsdelegat #ungdomsdelegater

Publisert 29. september 2016

Topp