Til høyre står Geir Jørgen Bekkevold (KrF) i familie- og kulturkomiteen, som har vært svært viktig for å få på plass en økning av grunnstøtten i budsjettet. Her sammen med Svein Harberg (H) og Stian Seland (LNU) tidligere i høst.

Fullt hus på rapportlansering

Barne- og ungdomsfrivilligheten har fått 13 000 nye medlemmer på et år, men grunnstøtten holder ikke tritt.

Mandag 3. oktober la vi i LNU fram rapporten Ung frivillighet 2016, som blant annet viser at barne- og ungdomsfrivilligheten har vokst med 13 000 nye medlemmer det siste året. 

Rapporten viser også at grunnstøtten ikke har holdt tritt med veksten i organisasjonene, og at grunnstøtten kun har vokst med 15 kroner per medlem i løpet av de siste ti årene, om man regner inn prisstigningen. Det tilsvarer en økning på rundt 1,50 kroner i året per medlem. 

— For barne- og ungdomsfrivilligheten har det definitivt blitt trangere økonomisk. Vi opplever at regjeringen sultefôrer barne- og ungdomsorganisasjonene, blant annet ved å ikke prioritere å øke grunnstøtten, sa Seland under lanseringen.

Les saken om rapporten i Vårt Land: – En engasjert generasjon sultefôres av regjeringen

— Juvelen i demokratiet 

Anette Trettebergstuen (Ap), Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Svein Harberg (H) var invitert for å kommentere rapporten. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen kalte barne- og ungdomsfrivilligheten «juvelen i demokratiet vårt», og påpekte at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett for 2016 hadde lagt inn en økning i grunnstøtten på 10 millioner kroner. 

— Her må vi som politikere lytte, og ta på alvor at grunnstøtten ikke følger medlemsveksten, sa Trettebergstuen under lanseringen. 

Hun fikk støtte fra KrFs representant i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold. 

— Vi i KrF ønsker at frivilligheten skal ha frihet til å bestemme over hva de bruker pengene sine på, og derfor må vi forsøke å vri fokuset fra prosjektstøtte til grunnstøtte.

Også leder i Familie- og kulturkomiteen, Svein Harberg (H) takket for en god og konkret rapport, og skulle ta med seg innspillene fra LNU og resten av barne- og ungdomsfrivilligheten. 

Her finner du hele rapporten. Den kan også lastes ned nederst på denne siden. 

Prioriteringer før statsbudsjettet 

Vi i LNU har som en av våre hovedprioriteringer for arbeidet med statsbudsjettet, som kommer 6. oktober, å få på plass en økning i grunnstøtten til barne- og ungdomsfrivilligheten i Norge. 

Her er alle LNUs prioriteringer i forbindelse med statsbudsjettet: 

 • Øke nasjonal og internasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsfrivilligheten 
 • LNU Bærekraftsmidlene: En ny internasjonal støtteordning på 5 millioner, som sikrer at barne- og ungdomsorganisasjonene har trygg finansiering av arbeidet de gjør med FNs bærekraftsmål 
 • Momskompensasjonsordningen endres til en regelstyrt ordning 
 • Opprette et eget regelråd for frivillig sektor, med fokus på forenkling for frivilligheten 

Les mer om LNUs statsbudsjettsprioriteringer her.

#demokrati #frivillighet #organisasjoner #rapport #statsbudsjettet #ung frivillighet

Publisert 3. oktober 2016

Last ned filer

Kontaktpersoner

 • Jan Halvor Vaag Endrerud

  Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

  478 41 640
  halvor@lnu.no

Topp