Unngdomsstemmer er viktige for at Norge skal nå FNs bærekraftsmål innen fristen i 2030. Sett ungdommen i førersetet! Tegning: Jenny Jordahl

Bærekraftsrapporten skuffer ungdommen

- Vi som er unge må inkluderes i arbeidet med bærekraftsmålene. Det er helt avgjørende for å lykkes.

Sammen med statsbudsjettet rapporterer regjeringen for første gang om Norges arbeid med FNs bærekraftsmål. Ungdom som politisk påvirkningskraft er glemt i rapporteringen. 

– Dette er for dårlig. Regjeringen har ikke forstått at ungdom er nøkkelen for å nå FNs bærekraftsmål, sier styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Stian Seland.

– Skuffet

Seland er skuffet over at ungdommen ikke har fått en større plass i oppfølgingen av bærekraftsmålene. Regjeringen omtaler ungdommen utelukkende som en sårbar gruppe som må hjelpes, ikke som en viktig politisk aktør. 

– Vi som er unge må inkluderes i arbeidet med bærekraftsmålene. Det er helt avgjørende for å lykkes, sier styreleder i LNU, Stian Seland.

LNU har tatt til orde for en ny støtteordning, LNU Bærekraftsmidlene, på fem millioner, som skal legge til rette for at norske barne- og ungdomsorganisasjoner enklere skal kunne inngå samarbeidsprosjekter med internasjonale partnere om bærekraftsmålene.

– Her er det åpenbart at regjeringen har gått tom for ideer for hvordan man kan inkludere ungdom i arbeidet med FNs bærekraftsmål, samtidig som de ikke har lyttet til hva barne- og ungdomsfrivilligheten faktisk ønsker seg, sier Seland.

Ikke glem ungdommen 

I april ga LNU ut rapporten 1,8 milliarder grunner, som både sier noe om status for ungdom i verden i dag, og understreker viktigheten av å inkludere ungdom i politiske prosesser.

– I dag er 1 av 4 i verden ungdom. Vi kan ikke bare glemme å inkludere 25 prosent av verdens befolkning i gjennomføringen av bærekraftsmålene. Da kommer vi aldri i mål innen fristen i 2030, fortsetter Seland.

#bærekraft #FN #statsbudsjett #støtteordning

Publisert 6. oktober 2016

Topp