Usikkerhet for Frifond

- Frifond-ordningen blir mindre forutsigbar og mindre tilgjengelig med dette budsjettet.

– Frifond-ordningen blir mindre forutsigbar og mindre tilgjengelig med dette budsjettet, sier Stian Seland, styreleder i LNU.

130 millioner 

LNU deler hvert år ut over 130 millioner Frifond-kroner til lokal frivillig aktivitet. Nå foreslår regjeringen at alle pengene utelukkende skal komme fra overskuddet til Norsk Tipping, og at ingenting skal finansieres over statsbudsjettet.

– Dette er en teknisk endring som har veldig store konsekvenser for barn og unge over hele landet. Når vi ikke kan dele ut midler før overskuddet fra Norsk Tipping er klart i mai, må frivillige lag og foreninger vente halve året før de kan få støtte. Det vil si at de må sette aktiviteter på vent i opptil et halvt år, sier Seland.

Overskuddet fra Norsk Tipping går til frivillig aktivitet over hele landet, og Frifond-ordningen er del av andelen i tippenøkkelen som går til kulturformål.

– Støtten til lokale lag blir også mindre forutsigbar. Overskuddet til Norsk Tipping veksler fra år til år, og kutt i Frifond er kutt i lokal aktivitet over hele landet, Sier Seland.

Frifond «mister et bein»

LNU ber Kulturdepartementet om å reversere denne endringen. En av styrkene til Frifond-ordningen har vært at den har to bein å stå på, midler fra statsbudsjettet og overskudd fra Norsk Tipping. Med dette forslaget mister den det ene beinet.

– Forutsigbarhet og tilgjengelighet er to av fire hovedpunkter i frivillighetserklæringen til regjeringen. Dette forslaget truer begge. Stortinget må gripe inn i behandlingen av budsjettet, slik at dette ikke truer barn og unges frivillige engasjement.

Vi i LNU er likevel glad for løftet om at denne endringen ikke innebærer kutt i Frifond for 2017.

#frifond #Norsk Tipping #statsbudsjett #tippemidler

Publisert 6. oktober 2016

Kontaktpersoner

  • Jan Halvor Vaag Endrerud

    Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

    478 41 640
    halvor@lnu.no

Topp