Organisasjonsrådgiver Ida C. B. Jakobsen på stand under Mela-festivalen 2016.

Frifond for alle

Vi har satt i gang et nytt prosjekt, for å gjøre Frifond mer tilgjengelig for flere barn og unge fra lavinntektsfamilier.

Barnefattigdommen i Norge øker. Flere og flere av barna som vokser opp i Norge i dag, kommer fra en såkalt lavinntekstfamilie. Som en del av regjeringens strategi mot barnefattigdom, gjennomfører vi i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) prosjektet Frifond for alle.

Inkludering av flere 

Frifond skal gi barn og unge mulighet til å drive med det de har lyst til å drive med uavhengig av hvor de bor og hvor mye penger de har. Frifond for alle-prosjektet skal jobbe for at enda flere barn og unge har muligheten til å få støtte til fritidsaktiviteter de selv har lyst til å drive med, også hvis de kommer fra familier med vedvarende lav inntekt. 

Det gjør blant annet at vi i LNU og Frifond setter i gang et stort informasjonsarbeid, for å sørge for at de som kanskje trenger det aller mest, er klar over hvilke muligheter som finnes gjennom Frifond-ordningen

Her kan du lære mer on Frifond-ordningen, og søke støtte til prosjekter hvis du er under 26 år. 

Noen du kjenner?

Heldigvis er det ikke slik at vi alle går rundt med merkelapper på hvor fattige eller rike vi er. Det er på mange måter veldig fint. Dessverre kan dette også bety at mange i målgruppa blir usynlige, og at det er vanskelig å fange opp nettopp denne gruppa med barn og unge. 

Har du 10 venner er det sannsynlig at minst en av de har vokst opp i fattigdom, selv om du kanskje ikke vet om det. Leser du statistikken fra SSB kan du se at minst 84 300 barn i Norge vokser opp i fattigdom, og at tendensen er økende.

Gapet mellom fattige og rike i Norge har vokst, og vi ser at i dag er særlig barn med innvandrerbakgrunn overrepresentert i lavinntektsgruppen. Dette gjør at mange barn og unge vokser opp med færre muligheter til å ha et skikkelig fritidstilbud – noe som gjør det enda viktigere å å jobbe med å få flere til å søke Frifond-penger.

Informasjonsturné 

I tillegg til å reise rundt i Norge for å informere om støtteordningen ønsker vi også å samarbeide med andre som jobber med målgruppa vår, barn og unge fra lavinntektsfamilier. Det blir viktig for oss å komme i kontakt med blant annet ungdomsteam i NAV, utekontakter, ansatte på fritidsklubber eller andre som kan være i kontakt med målgruppa.

Frifond for alle ønsker også å være med på forebyggende prosjekter og tiltak rettet mot ungdom og lavinntekt. Jobber du med et prosjekt retta mot barn og ungdom i lavinntektsfamilier? Ta gjerne kontakt med vår organisasjonsrådgiver og ansvarlig for prosjektet, Ida C. B. Jakobsen. 

#barn #frifond #frifondforalle #informasjon #lavinntekt

Publisert 14. oktober 2016

Kontaktperson

  • Ida Charlotte Bratteberg Jakobsen

    Organisasjonsrådgiver, Frifond for alle

    23 31 05 91
    ida@lnu.no

Topp