FN-flagget, her utenfor Juba i Sør-Sudan. Foto: UN Photo

LNU søker to nye ungdomsdelegater

Vil du jobbe med likestilling eller bærekraftig utvikling i FN? Søk om å få bli ungdomsdelegat før 4. november!

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å være barn og unges representanter i internasjonalt, og representere LNUs politikk.

Vi søker nå to ungdomsdelegater til å representere LNU i aktuelle FN-sammenhenger. De aktuelle temaene for denne utlysningen er likestilling og finansiering av bærekraftig utvikling, og vi søker en delegat til hvert tema. Man må være over 18 år, og nominert av sin egen organisasjon for å være en aktuell kandidat. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. Her kan du lære mer om ungdomsdelegatordningen

Her finner du søknadsskjemaet med mulighet for å laste opp CV og et nominasjonsbrev fra sentralleddet i organisasjonen som anbefaler deg. 

Søknadsfristen er satt til fredag 4. november klokka 12.00 på formiddagen. 

Likestilling

Ungdomsdelegaten som skal jobbe med likestilling får delta på The Commission on the Status of Women (CSW) i New York 12. til 18. mars 2017.

The Comission on the Status of Women er FNs hovedorgan for å femme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinners situasjon. Kommisjonen er en av de faste kommisjonene under FNs Economic and Social Council (ECOSOC), og møtes hvert år i mars. I 2017 er det satt tre temaer for arbeidet i kommisjonen.

  • Hovedtema: Kvinners økonomiske deltakelse i det stadig endrende arbeidslivet
  • Tema som skal evalueres: Utfordringer og resultater fra implementeringen av tusenårsmålene (MDGs) for kvinner og jenter
  • Fokusområde: Urbefolkningskvinners situasjon

Her kan du lære med om møtet. Du kan også lese med utfyllende informasjon ved å laste ned dokumentet nederst på denne siden. 

Finansiering av bærekraftig utvikling

Som ungdomsdelegat med område finansiering av bærekraftig utvikling får du delta på Second High-Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Cooperation 28. november til 2. desember 2016. Møtet er i Nairobi i Kenya, og LNU dekker reise og opphold. 

Realiseringen av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling krever mobilisering og effektiv bruk av alle typer utviklingsressurser . Global Partnership gir en unik plattform for å fremme effektiviteten i utviklingsarbeidet av alle aktører, for å levere resultater som er langvarig og bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene. Den støtter og sikrer ansvarlighet for gjennomføring av felles prinsipper og differensierte forpliktelser på politisk nivå. Det bidrar til å styrke den globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Mål for konferansen:

  • Evaluere implementeringen av prinsippene og besluttningene om effektiv gjennomføring av utvikling
  • Skape en læringsarena for temaer slik som effektivitet i utviklingsarbeid
  • Identifisere innovative tilnærminger til bærekraftig utvikling som kan skaleres opp
  • Posisjonere the Globale Partnerskap for å effektivt bidra til gjennomføring av SDGene og Addis Abeba Action Agendaen

Her kan du lære mer om møtet. 

Søk innen 4. november

Her finner dere søknadsskjemaet til de ulike delegatplassene. Husk at man også må nomineres fra organisasjonen sin. Nominasjonsbrevet kan lastes opp sammen med søknaden. Søknadsfristen er 4. november klokken 12 på formiddagen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Begge delegatplassene forutsetter noe arbeid i Norge før man reiser, og jevnlig deltakelse i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål. Det er derfor en fordel om delegaten bor i Oslo-området, eller om organisasjonen man er nominert fra har muligheten til å dekke reiseutgifter til og fra Oslo i forbindelse med arbeidet. LNU dekker hotell og reise i forbindelse med de to møtene. 

#bærekraft #FN #klima #likestilling #miljø #ungdomsdelegat

Publisert 28. oktober 2016

Kontaktpersoner

Topp