Unngdomsstemmer er viktige for at Norge skal nå FNs bærekraftsmål innen fristen i 2030. Sett ungdommen i førersetet! Tegning: Jenny Jordahl

Gjennomslag for LNU i alternative budsjetter

KrF øker grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene med 10 millioner i sitt alternative budsjett.

Både Venstre og Kristelig folkeparti (KrF) har de siste to dagene lagt fram sine alternative statsbudsjetter for 2017. 

Vi i LNU har fått gjennomslag for flere av våre statsbudsjettkrav i de alternative budsjettene deres. Blant annet velger KrF å øke grunnstøtten til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene med 10 millioner kroner, i tråd med LNUs krav. Bare i fjor vokste den unge frivilligheten med 13 000 nye medlemmer, og med det vokste også behovet for økt grunnstøtte. 

– Dette viser at KrF ønsker å lytte til frivilligheten, og ønsker å gi den unge frivilligheten det vi både ønsker oss og trenger for å vokse og bli enda sterkere, sier styreleder i LNU, Stian Seland. 

Bærekraftsmidler på plass

Et annet av statsbudsjettkravene til LNU har vært å få på plass en ny internasjonal støtteordning: LNU Bærekraftsmidlene. Støtteordningen skal gjøre det enklere for norske barne- og ungdomsorganisasjoner å starte opp internasjonale samarbeidsprosjekter knytta til FNs bærekraftsmål. De midlene er nå inne i Venstres alternative budsjett. 

– Venstre viser her at de har forstått hvor viktig det er å sette ungdommen i førersetet, hvis verden skal klare å oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030. Det er vi som er unge i dag som vet best hvor skoen trykker, og som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som føres, sier Seland. 

Her kan du lese mer om LNU Bærekraftsmidlene

Frifond-økning 

Venstre prioriterer i sitt alternative budsjett å øke støtten til Frifond-ordningen med 50 millioner kroner. Det betyr veldig mye for frivillig aktivitet for barn og unge over hele landet. 

– Denne prioriteringen av Frifond viser at når Venstre sier at de mener den unge frivilligheten er viktig, så er det ikke bare fine ord. De leverer også pengene som må følge med, for å sikre at barn og unge over hele landet har muligheten til å få en reell og meningsfull fritid, sier Seland. 

I årets forslag til statsbudsjett kom det et forslag om at Frifond-ordningen ikke lenger skulle få penger over statsbudsjettet, men kun få penger fra overskuddet til Norsk Tipping. Den endringen ville ha ført til en stor usikkerhet for Frifond. Vi i LNU og Frifond er veldig glade for at KrF i sitt alternative budsjett velger å flytte Frifond-ordningen inn igjen i statsbudsjettet. 

– At Frifond ikke bare få penger gjennom Norsk Tipping, men også over statsbudsjettet er veldig viktig for at ordningen skal oppleves som forutsigbar for alle barn og unge over hele landet, som får støtte til sine prosjekter gjennom Frifond, sier Seland. 

Prioriterer ung frivillighet 

– Både Venstre og KrF leverer i sine budsjetter på viktig saker for den unge frivilligheten. Vi håper at både Venstre og KrF nå går inn i budsjettforhandlingene med intensjon om å kjempe for at forslagene i de alternative budsjettene, også skal inn i statsbudsjettet for 2017, sier Seland. 

Venstre velger også å legge 80 millioner kroner inn i momskompensasjonsordningen for frivilligheten. Det er 100 millioner mindre enn det både LNU og andre deler av frivilligheten ba om under høringsrunden, men likevel en økning sammenliknet med forslaget til regjeringen. 

Resten av partiene: 

 • Arbeiderpartiet øker grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene med 10 millioner kroner og beholder Frifond på statsbudsjettet med 5 millioner kroner. 
 • SV beholder Frifond på statsbudsjettet med 18 millioner kroner. I tillegg setter de av 100 millioner til momskompensasjons for frivillige organisasjoner. 
 • Sp beholder Frifond på statsbudsjettet med 4 millioner kroner. 
 • Miljøpartiet de grønne (Mdg) beholder Frifond på statsbudsjettet med 19 millioner kroner. 

Her finner du oversiktssiden over LNUs arbeid med statsbudsjettet 2017. 

#frifond #grunnstøtte #krf #rapport #statsbudsjett #ungfrivillighet #venstre

Publisert 1. november 2016

Kontaktpersoner

 • Jan Halvor Vaag Endrerud

  Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

  478 41 640
  halvor@lnu.no

Topp