Årets Nord/Sør-kampanje, LNUmatch, handlet om å gjøre hverdagen til ugne flyktninger i Norge bedre. Foto: Von kommunikasjon

LNU sier nei til ny omsorgssenterlov

Les hele LNUs høringssvar om forslagene til endringer i omsorgsenterloven her.

For tiden pågår kampanjen LNUmatch, en kampanje som skal gjøre det enklere for unge flyktninger og frivillige organisasjoner å komme i kontakt med hverandre. 

Trenger trygge rammer 

Gjennom kampanjen understreker vi blant annet at vi i barne- og ungdomsfrivilligheten er klare til å gjøre vår del av innsatsen for å ta imot alle som kommer til Norge etter å ha være på flukt på en god måte. Men det er noen ting som må være på plass, for at den innsatsen skal skje enklest mulig. 

Et av de politiske kravene i kampanjen er at barn mellom 15 og 18 år må være i barnevernets omsorg, heller enn at det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for asylbarna mellom 15 og 18. 

Sier nei til endringer

Nå har regjeringen sendt et forslag ut på høring, som innebærer at omsorgen for enslige mindreårige asylbarn skilles ut i en egen lov. 

Vi i LNU har levert høringssvar om disse endringene, og vi er negative til den foreslåtte endringen. Her er konklusjonen fra høringssvaret vi har levert: 

«LNU er negative til forslaget fra departementet om å skille ut omsorgen for asylbarna fra barnvernloven og hjemle omsorgstilbudet i en egen lov. Vi mener forslaget innebærer å forskjellsbehandle asylbarn og andre barn, og frykter det vil forverre levekårene til enslige mindreårige asylsøkere. Vi oppfordrer isteden departementet til å overføre omsorgen for enslige mindreårige asylbarn over 15 fra UDI til barnevernet. Det vil bidra til sterkere rettslig vern, bedre levekår og en tryggere framtid for barn i Norge, og bidra til å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å gi alle barn en god og trygg barndom».

Nederst på denne siden kan du laste ned hele høringssvaret. 

Les kampanjekronikken på Dagbladet: Vil du ha 95 nye superlikes

 

 

#integrering #kampanje #lnumatch

Publisert 1. november 2016

Kontaktpersoner

 • Jan Halvor Vaag Endrerud

  Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

  478 41 640
  halvor@lnu.no

 • Ingvill Breivik

  Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

  23 31 05 95
  ingvill@lnu.no

Topp