Jarle Tollaksen og Rode Hegstad er denne uka i Genève for å diskutere ungdomsmedvirkning i FN.

Løfter fram prinsipper om meningsfull medvirkning i FN

Jarle A. Tollaksen og nestleder Rode M. Hegstad har vært i Genève på konferanse om ungdomsmedvirkning i FN.

Denne uken er ungdomsdelegat Jarle Aarbakke Tollaksen og nestleder i LNU, Rode Margrete Hegstad, i Genève. De skal delta på en konferanse i regi av FNs menneskerettighetsråd. Temaet for konferansen er ungdomsmedvirkning og ungdoms rolle i demokratiet. 

Reell medvirkning

Det er første gang denne konferansen arrangeres, og Jarle er glad for at det er ungdom som er tema dette første året denne konferansen arrangeres. 

– Da jeg som ungdomsdelegat var i menneskerettighetsrådet i juni ble det bestemt at dette skulle være tema, og derfor er det veldig spennende å få reise tilbake og være med nå. Norge har vært pådrivere for arrangementet, og det viser Norge er med på å sette ungdom på agendaen i FN.

I løpet av konferansen skal European Youth Forum (YFJ) blant annet arrangere en paneldiskusjon. Rode deltar i panelet på vegne av LNU.

– Jeg er glad for å ha blitt invitert, og for at jeg får mulighet til å løfte frem LNUs prinsipper om reell og meningsfull ungdomsmedvirkning. Barn og unge har en rett til å bli hørt, og ikke bare en symbolsk deltakelse på arrangementer, og derfor er det viktig at vi jobber for å forbedre ungdomsmedvirkning både nasjonalt og i FN.

Ungdom fra hele verden

Deltakerne på konferansen representer både sivilt samfunn, ulike FN-organer, og medlemsland. I tillegg kommer en rekke ungdomsdelegater.

– Det blir gøy å jobbe sammen med noen av ungdomsdelegatene jeg kjenner fra oppholdet i New York. Det er viktig med kontinuitet i FN-arbeidet, og derfor fint at vi kan jobbe sammen med ulike spørsmål og i ulike arenaer, forklarer Tollaksen.

De to representantene håper en kommer frem til gode løsninger i løpet av dagene i Genève, og at dette kan være et steg på veien mot bedre og strekere ungdomsmedvirkning i FN.

#FN #ungdomsdelegat #ungdomsmedvirkning

Publisert 21. november 2016

Topp