Hvis du tror styreleder Stian Seland ser lykkelig ut her - skulle du bare visst hvor glad han var da han fikk beskjed om gjennomslaget i statsbudsjettet!

Den nasjonale grunnstøtten økes med 10 millioner

Stor seier for LNU og barne- og ungdomsfrivilligheten i statsbudsjettet for 2017.

I budsjettavtalen mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre, øker de den nasjonale grunnstøtten til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene med 10 millioner kroner. En økning av den nasjonale grunnstøtta har vært et av LNUs hovedkrav i arbeidet med statsbudsjettet for 2017. 

– Stor seier

Styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Stian Seland, er svært glad for økningen.

– Dette er en stor seier for den unge frivilligheten, og betyr utrolig mye for de nesten 100 organisasjonene som mottar nasjonal grunnstøtte. Dette betyr mer frihet til organisasjonene, flere helgeseminarer og større muligheter for å reise rundt og besøke lokallag, sier Seland.

Viktig med frie midler           

Grunnstøtten er noen av de viktigste frie midlene barne- og ungdomsorganisasjonene har, og er penger organisasjonene selv kan bestemme hvordan de ønsker å bruke.

KrF hadde en økning av den nasjonale grunnstøtten på 10 millioner inne i sitt alternative budsjett. Seland ønsker å rose støttepartiene, og spesielt KrF, som nå har fått gjennom denne økningen i forhandlingene.

– Vi er både glade og takknemlige for at KrF og Venstre har valgt å prioritere barne- og ungdomsfrivilligheten i de tøffe forhandlingene som har vært, forklarer Seland.

Vekst i den unge frivilligheten

Bare i fjor vokste den unge frivilligheten i Norge med 13.000 nye medlemmer, ifølge LNUs nye rapport Ung frivillighet.

– Det er mye arbeid som ligger bak veksten i den unge frivilligheten, og at mange av organisasjonene nå får økt grunnstøtten sin, betyr at de får gjort enda mer av det er de aller best på, sier Seland. 

#grunnstøtte #statsbudsjett

Publisert 5. desember 2016

Topp