Bli med på brukerseminar for Frifond organisasjon

Vi har forenklet retningslinjene for å få støtte fra Frifond organisasjon. Finn ut mer på brukerseminaret 14. og 15. februar.

I år som i fjor inviterer vi til obligatorisk brukerseminar for dere som søker Frifond organisasjon. Kursene blir holdt 14. og 15. februar. Fristen for å søke om støtte fra Frifond organisasjon er 15. april 2017, altså to måneder etter brukerseminarene. 

I 2017 har vi delt det opp mellom nybegynnere og eksperter. Under forklarer vi hvem som bør melde seg på i de ulike kategoriene. Påmeldingsfrist for brukerseminaret er 30. januar. 

Nybegynnere

14. februar er for nybegynnerne.

Dette er kursdagen for deg som ikke har jobbet med Frifond veldig lenge. Dette kanskje er aller første gangen du skal søke om støtte fra Frifond organisasjon. Det er også dagen for de organisasjonene som er nye i ordningen, eller vurderer å søke i 2017. Endelig tidspunkt kommer, men hold av tidsrommet fra 13 – 15 denne dagen. 

Meld deg på nybegynnerseminaret her. 

Eksperter

15. februar er for ekspertene. 

Dette er for dere som har søkt midler fra og rapportert på Frifond organisasjon i noen år – uten store problemer. Det er også for de organisasjonene som har blitt besøkt de siste tre årene uten å få nevneverdige tilbakemeldinger.

Om noe av dette så langt har hørtes litt kryptisk ut, eller dere har fått tilbakemeldinger på viktige forbedringer de siste årene, skal dere altså melde dere på nybegynner-kurset. I tvil, meld deg som nybegynner, eller snakk med organisasjonsrådgiver Kristin Lauvstad Tufte. Endelig tidspunkt kommer, men hold av to timer, fra 13-15, denne dagen. 

Meld deg på ekspertseminaret her

Forenkling av retningslinjene for 2017

Fos oss i LNU er det nesten blitt en førjulstradisjon at vi kommer med nye retningslinjer for Frifond organisasjon i begynnelsen av desember. Det har vi også gjort i år – denne gangen har vi forsøkt å gjøre det enklere for dere som skal søke. De nye retningslinjene gjelder for 2017, og du kan laste dem ned og lese dem nederst på denne siden. De nye retningslinjene vil bli gjennomgått på brukerseminaret. Det betyr også at for støtten dere har fått i 2016, skal dere fortsatt følge retningslinjene for 2016. 

En av de store endringene i de nye retningslinjene er at særattestasjonen på grunnlagstall er betydelig forenklet. Hva denne setningen egentlig innebærer, kommer vi til å gå gjennom på brukerseminaret. Endringene er gjort i samråd med endringer hos Fordelingutvalget. Det betyr at hvis din organisasjon søker nasjonal grunnstøtte, kan dere fortsatt levere samme særattestasjon til Frifond organisasjon, som dere leverer til fordelingsutvalget. 

En annen stor endring omhandler rapportering. Fristen for å dele ut Frifond-midler fra sentralleddet til lokallagene er flyttet til 31. desember. Rapportfristen er dermed flyttet til 15. januar 2018. Det er i tillegg til dette bare en rapport som skal leveres, kravet om revisors rapport har falt bort.

Vi gleder oss til å se dere alle på brukerseminar i februar! 

#brukerseminar #frifond #frifond organisasjon #rapport

Publisert 6. desember 2016

Topp