De politiske programmene til LNU vedtas på Barne- og ungdomstinget (BUT) hver vår. Bildet er fra BUT 2016.

Kom med innspill til Barne- og ungdomspolitisk program

Kom med innspill til LNUs politiske program for de neste to årene. Fristen for å komme med innspill er 8. februar.

Fram mot barne- og ungdomstinget i april, jobber vi i LNU med å få på plass et nytt barne- og ungdomspolitisk program (BUP) for de neste to årene. Vi ønsker å få så mange innspill som mulig fra medlemsorganisasjonene våre, før vi sammen vedtar det nye programmet på Barne- og ungdomstinget. 

Barne- og ungdomspolitisk program er et av to hoveddokumenter som LNU styres etter politisk, og vi er derfor ekstra interessert i å høre hva medlemsorganisasjonene våre mener vi bør prioritere å jobbe med over de neste to årene. Hele førsteutkastet til program kan du laste ned nederst på denne siden. 

Overordnet program

Dette programutkastet er kortere enn det forrige programmet. Det er fordi vi ønsker at programmet skal gi rammer, og en overordnet retning, på LNUs politiske arbeid, heller enn å være et politisk program som fokuserer på detaljer.

Innspill til førsteutkastet sendes til bup@lnu.no innen 8. februar. Barne- og ungdomstinget avholdes 28. og 29. april 2017, så det er bare å holde av datoen og skrive det inn i kalenderen allerede nå. Førsteutkastet kommer også til å bli sendt på epost til alle våre medlemsorganisasjoner i løpet av de neste dagene. 

#Barne- og ungdomstinget #BUT17

Publisert 13. desember 2016

Kontaktpersoner

  • Jan Halvor Vaag Endrerud

    Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

    478 41 640
    halvor@lnu.no

Topp