Med støtte fra LNU Kultur har Noregs ungdomslag laget introduksjonsvideoer til folkedans. Foto: Noregs ungdomslag

LNU Kultur trenger tildelingsutvalg for 2017

Vil du være med og bestemme om søknader blir innvilget eller ikke?

Vi i LNU søker nå et tildelingsutvalg for støtteordningen LNU Kultur. Utvalget består av representanter fra organisasjonene, og ledes av et av LNUs styremedlemmer. Det er utvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte, og ikke. 

For å bli en del av tildelingsutvalget må du være medlem i en av LNUs medlemsorganisasjoner, og nomineres fra organisasjonen du er aktiv i. Både søknaden og nominasjonen leveres via skjemaet nederst på denne siden. 

Her finner du retningslinjene, og du kan du lese mer om hvilke prosjekter som kan få støtte fra LNU Kultur. 

Kulturaktiviteter for barn og unge

LNU Kultur er en støtteordning som skal stimulere til mer kulturaktivitet blant barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Landsdekkende organisasjoner kan søke om støtte til større prosjekter som er nyskapende og har et kulturelt uttrykk. Ordningen gjelder  musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur og spill.

Det å være med i utvalget gir mulighet til å engasjere seg og få erfaring med forvaltning av større summer. Du får innsikt i søknadsprosesser hos tilskuddsgivere og blir kjent med det å lese søknader opp mot retningslinjer.

Å være med i tildelingsutvalget innebærer to møter i løpet av våren 2017. Nominasjonsfristen er 13. januar 2017.

Fill out my online form.

#aktivitet #kultur #LNU Kultur #støtteordning #tildelingsutvalg

Publisert 13. desember 2016

Topp