Unngdomsstemmer er viktige for at Norge skal nå FNs bærekraftsmål innen fristen i 2030. Sett ungdommen i førersetet! Tegning: Jenny Jordahl

Vi nærmer oss en ny internasjonal støtteordning

En samlet utenriks- og forsvarskomité ber regjeringen vurdere å gi penger til en ny støtteordning, hvor unge kan gå foran i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Det siste året har vi i LNU jobba hardt for å få på plass en ny internasjonal støtteordning, som skal gjøre det enklere for norske barne- og ungdomsorganisasjoner å starte opp internasjonale samarbeidsprosjekter med fokus på FNs bærekraftsmål. Nå nærmer vi oss gjennomslag den støtteordningen. 

Stortingets utenriks- og forsvarskomité har gitt sin innstilling på neste års statsbudsjett, og en enstemmig komité: «ber regjeringen vurdere om det bør settes av et årlig beløp til dette formålet for å legge bedre til rette for at norske barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om midler til internasjonalt samarbeid om bærekraftsmålene».

– Utrolig viktig 

1 av 4 i verden i dag er unge, og inkludering av ungdom er helt avgjørende for at vi skal klare å nå FNs bærekraftsmål innen fristen. Det kommer blant annet fram i LNUs egen rapport 1,8 milliarder grunner. Styreleder i LNU, Stian Seland er veldig glad for at utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har forstått hvor viktig det er å inkludere ungdom i arbeidet med bærekraft.

– Dette viser at utenriks- og forsvarskomiteen tar både ungdom og bærekraftsmålene på alvor. Verden kommer aldri til å klare å nå målene vi har satt oss i fellesskap, hvis vi ikke klarer å inkludere ungdom i arbeidet med bærekraftsmålene, sier Seland. 

I merknaden viser komiteen blant annet til FNs Global Partnership-møte i Nairobi i november, hvor man vedtok en tekst som understreker hvor viktig det er med inkludering av ungdom i arbeidet med bærekraftsmålene. Ungdomsdelegat på bærekraft, Ane Kollen Evenmo deltok på vegne av LNU, som en del av den norske delegasjonen. 

Sett av 5 millioner

Å få på plass fem millioner til en ny internasjonal støtteordning, har vært et av LNUs hovedkrav i arbeidet med statsbudsjettet for 2017. Mens hele komiteen er enige om at man skal forsøke å finne penger til en ny støtteordning, går Venstre og SV enda litt lenger. Begge partiene skriver i en merknad at de ønsker å bevilge fem millioner til den nye støtteordningen. 

– Her går SV og Venstre foran som gode eksempler, og viser at de er partier som tør å satse på både ungdom og bærekraftsmålene lokalt, nasjonalt og globalt, sier Seland.

Seland er klar på at LNU kommer til å stå på videre for å få på plass en ordning.

– Nå har vi kommet et godt stykke på vei, men det er fremdeles en del jobb igjen før vi har en støtteordning på plass. Å gjøre det litt enklere for barne- og ungdomsorganisasjonene å jobbe med FNs bærekraftsmål er utrolig viktig, men alene ikke nok, for å nå bærekraftsmålene, sier Seland. 

#Bærekraftsmålene #FN #gjennomslag #LNU Bærekraftsmidlene #statsbudsjett

Publisert 14. desember 2016

Topp