Oppdatert informasjon om Vipps og innkreving av kontingenter

Vi har vært i dialog med Vipps og DnB, og håper at det kommer på plass en løsning før sommeren.

Oppdatert informasjon 06.01.2017: 

Vi har nå vært i dialog med DnB og Vipps, og de jobber med en teknisk løsning som vi alle håper kommer til å tilfredsstille kravene for kontingentinnkreving via Vipps. Den er ventet å være på plass i god til før sommeren, og vi vil komme tilbake mer mer informasjon når vi har fått sett på den nye tekniske løsningen. 

Når det kommer til kontingentinnkreving med andre liknende tjenester, anbefaler vi at medlemsorganisasjoner som skal søke eller vurderer å søke penger fra Frifond organisasjon tar kontakt med organisasjonsrådgiveren med ansvar for denne støtteordningen, Kristin Tufte. Dette kommer til å bli tema på brukerseminarene til Frifond organisasjon i februar.

Tellende medlemmer 

Vi vet at dere i organisasjonene våre jobber på spreng for å få på plass de siste kontingentbetalingene for i år. Det ringes, sendes meldinger og kanskje til og med et brev.

Selv om det kanskje er fristende å be medlemmene betale via Vipps eller andre liknende tjenester, er det slik at dokumentasjonen man får fra den typen tjenester, ikke tilfredsstiller alle kravene for dokumentasjon på kontingentbetaling. Det vil si at et medlem som har betalt kontingent via Vipps eller en liknende tjeneste, ikke vil regnes som et tellende medlem i organisasjonen. Det er altså mulig å bruke denne typen betalingstjenester til å kreve inn kontingent, men det vil føre til et lavere antall tellende medlemmer i organisasjonen. 

Vi i LNU fordeler støtte gjennom Frifond organisasjon basert på tellende medlemmer og tellende lokallag. Medlemmene som har betalt kontingenten sin via Vipps, vil i denne sammenhengen ikke regnes som tellende medlem, og vil derfor heller ikke generere støtte til organisasjonen. 

Vi beklager at dette gjør kontingentinnkrevingen litt vanskeligere for dere, og vi er i dialog med Vipps for å se om vi finner en løsning på denne utfordringen.

#betaling #frifond organisasjon #kontingent #medlem #medlemsorganisasjon

Publisert 14. desember 2016

Kontaktperson

  • Kristin Pernille Lauvstad Tufte

    Internasjonal rådgiver, LNU Infostøtta

    23 31 05 81
    kristin@lnu.no

Topp