Norsk Tipping

Foto: Norsk Tipping

LNU er glade for fortsatt spillmonopol i Norge

Regjeringens nye stortingsmelding om spillpolitikk fastslår at hensynet til problemspillere går først. Det er vi i LNU glade for.

Regjeringen la i dag frem en stortingsmelding om regulering av pengespill i Norge. Den slår blant annet fast at Norsk Tipping fremdeles skal ha enerett på de fleste pengespill i Norge og at reglene skal samles i én felles lov, altså at enerettsmodellen skal beholdes. 

– Det viktigste hensynet i spillpolitikken er å begrense spilleavhengighet. Derfor er vi glade for at regjeringen beholder enerettsmodellen. Norsk Tipping har vist vilje og evne til å begrense problemspilling de siste årene, og det er et arbeid som må fortsette, sier Stian Seland, styreleder i LNU.

Ansvarlig forvalter

LNU forvalter over 100 millioner kroner av overskuddet til Norsk Tipping til barne- og ungdomsfrivillighet gjennom Frifond. LNU har i lang tid etterspurt tiltak for å styrke enerettsmodellen og begrense spilleavhengighet, og er positive til meldingen fra Kulturdepartementet.

– Med denne meldingen viser regjeringen større vilje til å hindre utenlandske spillselskaper i å operere ulovlig i Norge. Samtidig samles ansvaret for spillpolitikken i ett departement, og ansvarlighet blir enda viktigere i departementets oppfølging av Norsk Tipping og Rikstoto. Dette er en seier for frivilligheten og for ansvarlighet i spillpolitikken, sier Seland.

Samtidig er mener Seland det er viktig å fortsette å jobbe for flere ansvarlighetstiltak i spillpolitikken. 

– Meldingen er veldig bra, men det er alltid rom for forbedringer. Vi gleder oss til behandlingen i stortinget, og til å få komme med innspill til hvordan spillpolitikken i Norge kan bli enda mer ansvarlig i framtida, understreker Seland. 

– Ingen hvilepute

Dette er den første stortingsmeldingen om pengespill på 13 år, og Seland advarer mot at den må bli en hvilepute.

– Norsk Tipping har utviklet flere nye ansvarlighetstiltak de siste årene, men vi kan gå enda lenger. Spillpolitikken må hele tiden oppdateres for å være i takt med konkurransen fra utenlandske selskaper og den teknologiske utviklingen, sier Seland.

Regjeringen foreslår også å endre innretningen av støtten til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner over tippenøkkelen. Støtten til Frifond, som kommer fra kulturandelen av tippemidlene, er ikke foreslått endret.

#ansvarlighet #frifond #Fritid #kulturdepartementet #regjeringen #Spillpolitikk

Publisert 16. desember 2016

Topp