Ny støtteordning er på plass

Rett før jul ble forskriften om herreløs arv vedtatt i statsråd. Den sier at herreløs arv skal gå til frivilligheten og fordeles av oss i LNU.

Herreløs arv er penger som har tilhørt mennesker som rett og slett ikke har noen arvinger eller et testamente. Tidligere har disse pengene gått til staten, uten noe spesifikt formål. Fredag ble forskriften om herreløs arv vedtatt i statsråd. Den sier at herreløs arv nå skal gå til frivilligheten, og at barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres. 

-Vi er utrolig glade og stolte over at vi nå har fått på plass denne ordningen. Den kommer til å gjøre hverdagen litt enklere for mange barn og unge framover, sier styreleder i LNU, Stian Seland. 

Åpner etter nyttår

De siste årene har mellom 3 og 20 herreløse millioner kommet inn i ordningen, med en gjennomsnitt på rundt 10 millioner i året. Anslaget er altså at støtteordningen vil ha omtrent 10 millioner å dele ut i året.  

– Nå som forskriften er på plass, er det bare litt jobb som står igjen før vi kan åpne for søknader. Dette er noe vi har ventet på lenge, og vi håper å få et søknadssystem på plass så raskt som mulig etter nyttår, sier Seland.

Retningslinjene for støtteordningen er straks klare, og vil forhåpentligvis legges ut før jul. Det er bare å følge med. 

– Viktig

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er spesielt opptatt av at dette vil gjøre fritidsaktiviteter mer tilgjengelig for en ny gruppe barn og unge. 

– Barn og unge med nedsett funksjonsevne deltek mindre enn andre i organiserte fritids- og idrettsaktiviteter. Frivillige organisasjoner har en viktig rolle for barn og unge med nedsatt funksjonsevne fordi de skaper gode fritidstilbud og møteplasser, sier kulturminister Helleland i en pressemelding

#frivillighet #herreløs arv #støtteordning

Publisert 16. desember 2016

Topp