Som en slags julegave fra oss i LNU til alle dere, har vi oppsummert ti ting vi er stolte over å ha fått til i 2016. Foto: pexels.com

Ti ting LNU har fått til i 2016

2016 var et bra LNU-år, og vi håper at 2017 blir enda bedre. Her finner du en oversikt over ti ting vi er stolte av å ha fått til i 2016.

Vi ønsker alle medlemsorganisasjoner, venner og andre samarbeidspartnere en god jul og et godt nyttår. Vi i LNU har hatt et strålende fint 2016 – og har lyst til å trekke fram ti ting vi er stolte av å ha fått til i løpet av 2016. 

  1. Vi har fått økt den nasjonale grunnstøtten med 10 millioner kroner på statsbudsjettet for 2017. Det betyr mer støtte til den unge frivilligheten, flere helgeseminarer, flere reiser ut til lokallagene og større økonomisk frihet til organisasjonene.
  2. Vi har fått på plass Fritidserklæringen. Med den går kommunene, frivilligheten og staten sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. Det er skikkelig bra for alle barn og unge i Norge.
  3. Vi har fått på plass en helt ny støtteordning, som er så fersk at den enda ikke har fått navn. Den skal finansieres med penger fra herreløs arv. Dette betyr at vi allerede fra januar kan åpne opp for at alle dere kan søke om støtte til enda flere nye og kule prosjekter. 
  4. Ungdomsdelegatene våre har møtt i FNs menneskerettighetsråd for første gang. Tilgang til flere internasjonale arenaer betyr også mer ungdomsmedvirkning i FN-systemet. 
  5. Vi har gjennomført første runde av utvekslingsprogrammet Right to participate – og deltakerne laget en superbra konferanse om ungdom, radikalisering og voldelig ekstremisme. 
  6. Livsmestring i skolen-prosjektet er ferdigstilt. Her tar vi innspillene fra barn og unge på alvor, og ser på hvordan skolen kan bidra til å gjøre hverdagen litt enklere for barn og unge over hele landet. Rapporten lanseres 18. januar
  7. Vi nærmer oss en helt ny internasjonal støtteordning – som skal gjøre det enklere for medlemsorganisasjonene våre og starte opp internasjonale prosjekter knytta til FNs bærekraftsmål. 
  8. Vi har starta opp prosjektet Frifond for alle, som skal gjøre Frifond enda mer tilgjengelig for barn og unge fra lavinntektsfamilier.
  9. Vi har etablert et nytt informasjonsnettverk om ungdom, fred og sikkerhet, kalt 2250-nettverket. Det er åpent for alle medlemsorganisasjoner som ønsker å få vite mer om hva som skjer i FN-systemet rundt resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. 
  10. Vi har laget rapporten Ung frivillighet, som blant annet viser en enorm vekst i barne- og ungdomsfrivilligheten. 

Vi i LNU er klare for å legge enda mer innsats inn i at medlemsorganisasjonene våre skal få enda litt bedre vilkår i 2017.

#2250 #FN #frifond #gjennomslag #politikk #støtteordning #ungdom

Publisert 21. desember 2016

Topp