Margrete Bjørge Katanasho, Jarle Aarbakke Tollaksen og Mathilde Emilie Thue er ungdomsdelegater i FN i 2016. Det er også Tone Vesterhus, Jakob Aure og Ane Kollen Evenmo.

Bli med i vår arbeidsgruppe for FN-spørsmål for 2017

Er du interessert i FN og globale spørsmål? Søk om å få bli med i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål før 9. januar.

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål (AgFN) er til for å følge opp LNU sitt arbeid med å styrke barn og unges medvirkning i FN-prosesser og norsk FN-politikk. Vi søker deg som er interessert i FN og globale spørsmål, og som ønsker å lære mer om hvordan norsk ungdom kan påvirke disse prosessene. Frist for å bli nominert av sentralleddet i organisasjonen din er 9.januar.

Jobb med ungdomsdelegatene

Arbeidsgruppen vil få kjennskap til og kunnskap om et bredt spekter av globale prosesser knyttet opp til følgende tematikk: Menneskerettigheter, ungdomsmedvirkning, utdanning, bærekraftig utvikling, klima, likestilling og urbanisering. LNU vil rekruttere ungdomsdelegater på disse temaene, og AgFN vil fungere som en ressursgruppe for ungdomsdelegatene. Les mer om ungdomsdelegatene her

En viktig del av arbeidet til gruppa vil være å definere og spesifisere politiske posisjoner og strategier for ungdomsdelegatene. Gruppa skal også være med å jobbe med LNUs øvrige FN-relaterte politikk.

FN-arbeidet i 2017

2017 blir et spennende år for oppfølging av viktig FN-prosesser. I 2015 ble FNs bærekraftsmål vedtatt, verden fikk en ny klimaavtale og FNs sikkerhetsråd vedtok en ny resolusjon på ungdom, fred og sikkerhet. FNs 17 bærekraftsmål som skal fungere som et veikart for utvikling fram mot 2030. Inkludering av ungdom i 2030-agendaen er avgjørende for å faktisk nå målene. Det internasjonale klimasamarbeidet bygger nå arbeidet på Parisavtalen, og implementering av avtalen er avgjørende for verdens vil lykkes med å bremse klimaendringene. Alle disse prosessene er viktige for LNUs FN-arbeid i året som kommer.
AgFN sitter fra januar-desember og består som regel av 10-15 medlemmer fra LNUs medlemsorganisasjoner. Det stilles ikke krav til spesielkomptanse på FN, kun et engasjement for arbeidet som skal gjøres. Gruppen møtes ca hver tredje uke, middag er inkludert.

Dersom du ønsker å bli med i arbeidsgruppen tar du kontakt med sentralleddet i din organisasjon slik at de kan nominere deg. Fristen for å bli nominert er 9.januar. Etter at sentralleddet i din organisasjon har nominert deg, kan du fylle ut skjemaet under. 

Fill out my online form.

#AgFN #arbeidsgruppe #FN #ungdom

Publisert 21. desember 2016

Topp