Hva gikk LNU Informasjons-støtten Nord/Sør til i 2016?

Ni prosjekter fikk penger fra LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør i 2016. Sjekk hvilke her.

I 2016 delte vi ut 401 358 kroner til ni ulike prosjekter gjennom støtteordningen LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør, som alle hadde som mål å spre informasjon om globale miljø- og utviklingsspørsmål her hjemme i Norge.

Under finner du en oversikt over hvilke ni prosjekter som fikk penger gjennom støtteordningen LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør i 2016. 

Vil dere spre kunnskap om globale miljø- og utviklingsspørsmål? Enten det er klimaendringer, menneskerettigheter eller lokale utviklingsprosjekter, kan LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør være noe for dere. Første søknadsfrist for 2017 er allerede 1. februar, og en organisasjon kan søke om å få inntil 50.000 kroner til sitt prosjekt. Er man flere organisasjoner som samarbeider, kan man søke om mer penger. Her finner dere mer informasjon om retningslinjer og hvordan dere søker om støtte

Prosjekter som fikk støtte i 2016: 

Organisasjon: Prosjekt: Støttet med: 
Spire Feiring av verdens matdag 50.000
Rød Ungdom Norske investeringer i miljøødeleggelser og urettferdighet i Brasil 45.300
Frikirkens Barn og Unge Vær på ballen 50.000
SAIH og NSO Permanent Students at Risk-ordning i Norge 99.000
Unge Venstre Minoriteter på flukt 50.000
Spire Klimarettferdighet i FNs klimakonferanse? 50.000
Sosialistisk Ungdom Møte om Nord/Sør-tematikk 6.000
Sosialistisk Ungdom Tilleggssøknad til Møte om Nord/Sør-tematikk 1058
AUF Verden er urettferdig 50.000
Totalt:   401.358

#Informasjonsstøtten #infostøtta #Nord/Sør #prosjekt

Publisert 2. januar 2017

Kontaktperson

  • Ingvill Breivik

    Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

    23 31 05 95
    ingvill@lnu.no

Topp