Disse prosjektene fikk støtte fra LNU Kultur i 2016

I 2016 delte vi ut nesten 1,7 millioner gjennom LNU Kultur. Her kan du se hvilke prosjekter som fikk støtte.

Gjennom støtteordningen LNU Kultur deler vi ut penger til ulike kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner over hele landet. Målet med støtteordningen er å styrke og stimulere kulturarbeid av, med og blant barn og unge i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner. 

I 2016 delte vi ut 1 687 500 kroner til ti ulike prosjekter. Under finner du en oversikt over hvilke prosjekter det er. 

Ønsker du og din organisasjon å søke om økonomisk støtte til et kulturprosjekt? Sjekk ut LNU Kultur, og søk om mellom 25.000 og 200.000 for å få gjennomført prosjektet deres. Første søknadsfrist for 2017 er 1. mars. Prosjektet må være i tråd med retningslinjene til støtteordningen. De finner du på denne siden.  

Prosjekter som fikk støtte i 2016: 

Organisasjon: Navn på prosjektet: Støttet med:
Ungdom & Fritid #kulturkapsel 200.000
Norges Musikkorps Forbund VinterPULSE! 120.000
JUBA Juba-kor 200.000
Hyperion – norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser Kampanje mot hat i spillkulturen 200.000
Noregs ungdomslag Folkepedia – lær folkedans på nett 200.000
Norges Husflidslag Ungdoms-OL: Craft as a common language 150.000
De unges orkesterforbund UNG – konsert 172.500
Norges Bygdeungdomslag Bygda: 2046 65.000
Norges KFUK-KFUM YES – Youth Empowerment Studios 200.000
HLFU – Hørselshemmedes Landsforbunds ungdom Film: Hør hva jeg har å si! 180.000
Totalt:    1.687.500

#LNU Kultur #prosjekter #støtte #støtteordning #tildelinger

Publisert 2. januar 2017

Kontaktperson

  • Rine Holmsen

    I permisjon-organisasjonsrådgiver, forvaltning.

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp