Martin Østerdal og Stian Seland, henholdsvis generalsekretær og leder i LNU

Martin Østerdal og Stian Seland, henholdsvis generalsekretær og leder i LNU.

LNUs nye støtteordning åpner snart for søknader

Herreløs arv er en ny LNU-støtteordning, hvor organisasjoner kan søke om inntil 400.000 til aktivitet for barn og unge.

Nå har vi endelig fått på plass de siste detaljene for støtteordningen Herreløs arv – og er snart klare for å åpne for søknader. Gjennom den nye støtteordningen kan nasjonale og regionale organisasjoner søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til et prosjekt med frivillig aktivitet for barn og unge.

Vi kommer til å åpne for søknader i midten av januar, og den første søknadsfristen i 2017 er 1. mars. 

Inkludering av nye grupper

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne er en prioritert målgruppe for denne støtteordningen, og prosjekter som skal gjøre det enklere for denne gruppa å delta i frivillig aktivitet vil bli prioritert i tildelingsrundene. Generalsekretær i LNU, Martin Ulvestad Østerdal, er glad for at støtteordningen nå er på plass. 

– Dette er veldig bra for den unge frivilligheten i Norge. Her har man en bred støtteordning, som kommer til å finansiere mange flotte aktiviteter for barn og unge framover, sier Ulvestad Østerdal. 

Her kan du lese mer om hvordan dere kan søke støtte fra Herreløs arv, og hva slags aktiviteter som faller innenfor støtteordningen. På den siden finner du også retningslinjene for støtteordningen. Alle aktiviteter og prosjekter som får støtte gjennom Herreløs arv nå være innenfor retningslinjene til støtteordningen.

Hva er herreløs arv?

Pengene i støtteordningen kommer fra såkalt herreløs arv. Det vil si arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, eller ikke har skrevet et testamente. Tidligere har disse pengene gått rett til staten, uten noe spesifikt formål. I 2015 ble det bestemt at disse pengene skal gå direkte til frivillig aktivitet for barn og unge. 

– Det er utrolig viktig at man har sett at det finnes behov for en bred støtteordning, som Herreløs arv nå er. Denne støtteordningen inkluderer mange, mange flere organisasjoner enn bare LNUs medlemsorganisasjoner. Det gjør at vi nok er litt ekstra spente på hva slags prosjektsøknader som kommer inn, forklarer Ulvestad Østerdal. 

Søknader skal leverer gjennom LNUs søknadsportal, som kommer til å åpne for søknader til Herreløs arv i midten av januar. Her kan du lese om hvordan søknadsportalen fungerer. 

#herreløs arv #søknadsfrist #støtteordning

Publisert 4. januar 2017

Kontaktpersoner

 • Andreas Borud

  Generalsekretær

  915 97 704
  andreas@lnu.no

 • Rine Holmsen

  Organisasjonsrådgiver, LNU Aktivitetsstøtta og LNU Kultur

  23 31 05 87
  rine@lnu.no

Topp