FN-flagget, her utenfor Juba i Sør-Sudan. Foto: UN Photo

LNU søker to nye ungdomsdelegater for 2017

Vil du jobbe med urbanisering- eller utdanningsspørsmål i FN? Søk om å få bli ungdomsdelegat før 20.januar.

Vil du jobbe med enten urbanisering eller utdanning i FN? Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant i internasjonal politikk. Nå søker vi to nye ungdomsdelegater for 2017. 

Søk om å få bli ungdomsdelegat på utdanning eller urbanisering via dette skjemaet

Vi søker ungdomsdelegater på følgende tematikk:

 • Utdanning (velges ut i januar)
 • Bærekraftig byutvikling og urbaniseringsspørsmål (velges ut i januar)
 • Klima og miljø (velges på Barne- og ungdomstinget i april)
 • Menneskerettigheter (to delegater, velges på Barne- og ungdomstinget i april)

I januar skal vi rekruttere en delegat med tematisk ansvar for bærekraftig byutvikling og urbaniseringsspørsmål til UN-habitat. Personen som skal delta på Governing Council i 2017 og World Urban Forum i 2018. I tillegg skal vi rekruttere en delegat med tematisk ansvar for utdanning, som skal delta på UNESCO ungdomsforum og sannsynligvis generalkonferansen høsten 2017.

Nytt av året er at klimadelegaten og menneskerettighetsdelegatene til FNs generalforsamling velges på Barne- og ungdomstinget i april. Disse tre delegatplassene lyses ut i februar. Les mer om endringen av valgordningen for disse ungdomsdelegatene her.

Må nomineres

For å bli nominert til ungdomsdelegatplassene må man være nominert av en av LNUs medlemsorganisasjoner og være over 18 år. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. Ungdomsdelegaten til UNESCO bør helst være 23 år eller yngre. Vi anbefaler at hver organisasjon kun nominerer en kandidat til hver delegatplass. 

Her kan du lære mer om ungdomsdelegatordningen. Nederst på denne siden finner du søknadsskjemaet med mulighet for å laste opp CV og et nominasjonsbrev fra sentralleddet i organisasjonen som anbefaler deg til delegatplassen. 

Ungdomsdelegat på urbanisering

I dag bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer, og trenden er at stadig flere flytter inn til byer. Urbane perspektiver på bærekraftig utvikling er essensielt for at verden skal lykkes med å nå FNs bærekraftsmål.

LNU søker en ungdomsdelegat for 2017-2018 som kan delta følge opp Habitat III prosessen på Governing Council i 2017 og World Urban Forum i 2018. Kandidaten må trives med selvstendig arbeid, og det er fordelaktig om kandidaten har kjennskap til og kunnskap om bærekraftig byutvikling og urbaniseringspørsmål.

Søk om å få bli ungdomsdelegat på urbanisering ved å fylle ut skjemaet og laste opp et nominasjonsbrev fra sentralleddet i din organisasjon nederst på denne siden. 

Ungdomsdelegat på utdanning

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Annet hvert år arrangeres UNESCOs generalkonferanse og UNESCO Youth Forum i forbindelse med generalkonferansen på høsten, og det er disse foraene LNU søker delegat til.

UNESCO har fått en særdeles viktig rolle i oppfølging av FNs bærekraftsmål, gjennom arbeidet som gjøres for å måle progresjon på utdanningsfeltet. Norge har i tillegg en unik posisjon som leder av styringsgruppen for oppfølging av utdanning i 2030-agendaen. LNU søker en ungdomsdelegat på utdanning for 2017, med interesse for UNESCOs mandatområder.

Det er et ønske om at ungdomsdelegaten på utdanning bør være under 23 år og kvinne. Søk om å få bli ungdomsdelegat på utdanning ved å fylle ut skjemaet og laste opp et nominasjonsbrev fra sentralleddet i din organisasjon nederst på denne siden. 

 
Fill out my online form.

#delegat #FN #internasjonalt #ungdomsdelegat #urbanisering #utdanning #verden

Publisert 5. januar 2017

Kontaktpersoner

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (i permisjon)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

Topp