Barne- og ungdomstinget

Vi søker nominasjonskomité for nye ungdomsdelegater

Vil du være med på å velge ut hvem som får reise til FNs generalforsamling eller klimaforhandlingene? Bli med i nominasjonskomiteen.

Nytt av året 2017 er at ungdomsdelegatene på menneskerettigheter, som deltar på FNs generalforsamling i New York og på møte i Menneskerettighetsrådet i Genève, samt ungdomsdelegaten til klimaforhandlingene, skal velges av LNUs representantskap på Barne- og ungdomstinget (BUT) i april.

Tidligere har ungdomsdelegater blitt rekruttert av en komité nedsatt av LNUs arbeidsutvalg, bestående av styremedlemmer i LNU. Nytt av året er at det skal settes sammen en nominasjonskomité med representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner. Den skal innstille på hvem som blir ungdomsdelegater,  før det endelige valget gjøres på BUT.

Denne endringen er et forsøk på å styrke delegatordningen. Internasjonalt går debatten på om man skal gjennomføre selection eller election. En endring fra selection til election gjør at kandidater som ikke blir innstilt har muligheten til å opprettholde sitt kandidatur og la representantskapet på Barne- og ungdomstinget bestemme. Dette er demokrati i praksis. Les mer om endringen her.

Bli med i nominasjonskomiteen!

En nominasjonskomite skal behandle nominasjonene fra medlemsorganisasjonene og levere fra seg en helhetlig innstilling til BUT. Komiteen skal bestå av ett styremedlem, en tidligere ungdomsdelegat og tre representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner. Styremedlemmet leder komiteen. Politisk rådgiver på internasjonale spørsmål fungerer som komiteens sekretær.

Frist for å oppnevne kandidater til nominasjonskomiteen er 1.februar. Fyll inn skjemaet nederst på denne siden for å nominere deg selv eller andre til å sitte i komiteen. 

Hvordan vil prosessen se ut?

I februar lyses ungdomsdelegatplassene ut og organisasjonene får mulighet til å nominere.

Siden UD har krav om kjønnsbalanse i sine delegasjoner skal det i 2017 velges en kvinne som ungdomsdelegat fra de politiske ungdomspartiene og en mann skal velges fra de andre organisasjonene. I 2018 skal en mann velges som ungdomsdelegat fra de politiske ungdomspartiene og en kvinne skal velges fra de andre organisasjonene. Ungdomsdelegaten på klima kan være av begge kjønn. 

I mars kontakter nominasjonskomiteen aktuelle kandidater og gjennomfører intervjuer. 30 dager før BUT sender nominasjonskomiteens ut sin innstilling, sammen med de øvrige sakspapirene til BUT. Nominasjonskomiteen er også ansvarlig for å presentere sin innstilling for BUT. Reglene for den nye valgordningen kan lastes ned nederst på denne siden.

Fill out my online form.

#BUT17 #nominasjonskomite #ungdomsdelegat #ungdomsdelegater

Publisert 5. januar 2017

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp