Tone (26) jobbet med å sette en «ny urban agenda» i FN

Tone Vesterhus (26) har vært ungdomsdelegat på urbanisering de siste tre årene.

Tone Vesterhus (26) har bakgrunn fra Norsk studentorganisasjon (NSO), og har de siste tre årene vært ungdomsdelegat i FN med ansvar for urbaniseringsspørsmål. 

– Tre år som ungdomsdelegat har gått veldig fort, men jeg har også vokst enormt mye i rollen på den tiden. Det beste har vært å bli drillet i arbeidsformen vervet innebærer – møte masse folk på lite tid, få ny faglig innsikt og måtte sette seg inn i problemstillinger raskt, og å holde et ekstremt høyt tempo når det står på, forklarer Vesterhus.

Selvstendighet 

Gjennom rollen som ungdomsdelegat har hun blant annet fått reise til Quito i Ecuador, Nairobi i Kenya og New York i USA. Selv om det har vært spennende, har hun også møtt på noen utfordringer. 

– Det mest utfordrende har nok vært å å skulle mer eller mindre på egen hånd drive arbeidet fremover. Som ungdomsdelegater har vi god støtte i LNU, men til syvende og sist er det du som har ansvaret for at ting skjer og at du holder deg oppdatert på det som til enhver tid skjer i det organet eller prosessen som du følger, sier hun. 

Ny urban agenda

Det er særlig Habitat III-prosessen Vesterhus har fulgt. Her har hun vært koblet på hele prosessen, som også er noe av grunnen til at hun har vært ungdomsdelegat over flere år. 

– Jeg har fulgt prosesser som handler om urbanisering i FN. Dette innebar å møte på de faste møtene til UN-Habitat – governing council og World Urban Forum. I tillegg har jeg fulgt prosessen Habitat III. Det er prosess som skulle sette en «ny urban agenda», og har blitt arrangert hver 20. år siden 70-tallet. Her deltok jeg fra de innledende møtene om prosedyrer og prosess, til de siste forhandlingene om et sluttdokument, forklarer hun.

Selv om arbeid i FN-systemet tar litt tid, har Vesterhus fått være med på en spennende utvikling de siste årene. 

– I mine år som ungdomsdelegat har det skjedd veldig mye bra på den globale urbaniseringsagendaen. Jeg har jobbet for å få barn og unges tilgang til offentlig rom inn i den nye urbane agendaen, og den norske delegasjonen pushet på slik at dette fikk en sterk tilstedeværelse i slutteksten. 

Unge skaper endring

– Et annet viktig område har vært ungdom og arbeid. I UN-Habitat sitt styringsdokument fikk jeg som en del av den norske delegasjonen forhandlet inn konkret tekst på at UN-Habitat skal jobbe med nettopp dette. Når det er sagt så er ikke all innsats vi legger inn som ungdomsdelegater direkte målbar i tekst eller kroner. Det er den kontinuerlige innsatsen og tilstedeværelsen av unge folk på FNs arenaer som på sikt skaper de store endringene, sier hun.

Hun oppfordrer alle som synes dette er spennende temaer å jobbe med å søke om å få bli ungdomsdelegat. 

– For all del, søk om å bli ungdomsdelegat på urbanisering. Det er et vanvittig spennende saksfelt, og det blir enda viktigere i årene som kommer. Som en del av den norske delegasjonen til UN-Habitat får du dessuten mye ansvar fordi delegasjonen er relativt liten og man trenger alle ledige hender til enhver tid.

#FN #internasjonalt #ungdomsdelegat #urbanisering

Publisert 16. januar 2017

Kontaktpersoner

Topp