Mynter

Støtteordningen Herreløs arv trenger tildelingsutvalg

Vi har fått ny støtteordning, og med en ny støtteordning følger det også et nytt tildelingsutvalg. Passer det kanskje for deg?

LNU søker nå et tildelingsutvalg til vår nye støtteordning Herreløs arv. Det er utvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte. Utvalget består av representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, og ledes av et av LNUs styremedlem.

For å bli en del av tildelingsutvalget må du bli nominert av en organisasjon som faller inn under støtteordningens målgruppe. Både søknaden og nominasjonen leveres via skjemaet nederst på denne siden.

Her finner du retningslinjene og mer informasjon om støtteordningen Herreløs arv.

Økt aktivitet

Herreløs arv er en helt ny støtteordning som vi i LNU forvalter fra 2017. Støtten skal styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, særlig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Det er nasjonale og regionale organisasjoner som kan søke om støtte til større prosjekter. Organisasjoner kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kroner.

Det å være med i utvalget gir mulighet til å engasjere seg og få erfaring med forvaltning av større summer. Du får innsikt i søknadsprosesser, styrker og svakheter i ulike prosjekter og du får erfaring med å se søknader og retningslinjer i sammenheng.

Ved å bli med i tildelingsutvalget forplikter du deg til å delta på to tildelingsmøter i løpet av året.

Utvalget velges av LNU ut fra nominasjoner fra organisasjonene, og fristen for å nominere noen er 31. januar 2017. Nominasjoner skjer via skjemaet under. 

Fill out my online form.

#herreløs arv #støtteordning #tildelingsutvalg

Publisert 17. januar 2017

Kontaktperson

  • Rine Holmsen

    Avdelingsleder, forvaltning

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp