Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, nestleder i LNU, Rode Hegstad, prosjektleder Cecilie Prebensen, generalsekretær Martin U. Østerdal og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på lansering av Livsmestring i skolen-rapporten.

Ny rapport lansert: Livsmestring i skolen

Mandag la vi fram rapporten Livsmestring i skolen, sammen med blant annet Solveig Horne og Torbjørn Røe Isaksen.

Livsmestring skal være et av tre gjennomgående temaer når Kunnskapsløftet og læreplanene i skolen skal revideres. På vegne av Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har vi utarbeidet rapporten Livsmestring i skolen – for flere små og store seire i hverdagen. 

-I dag presenterer vi et mulig løsningsforslag for hvordan skolen kan bidra til at barn og unge er rusta til å mestre livene sine bedre, sier generalsekretær i LNU, Martin Ulvestad Østerdal.

Eksperter på eget liv

I rapporten har barn og unge fra hele landet fått være med på å definere ulike problemstillinger de møter på i hverdagen. Hovedmålgruppen i dette prosjektet har vært 12- og 13-åringer, som er i en overgangsfase mellom barneskolen og ungdomsskolen.

– Barn og unge er eksperter på eget liv. Vi har sett at det de har vært mest opptatt av at man skal finne løsninger på er ulike typer stress og press. Kroppspress, karakterpress og tidspress er noen av tingene som har gått igjen under workshopene vi har hatt. I tillegg til dette har konflikter og mobbing vært sentrale problemer mange har trukket fram, forklarer Ulvestad Østerdal.

– Sammen med barn og unge selv og en ekspertgruppe har vi sett på hvilke ferdigheter man trenger å lære i skolen for å mestre hverdagen bedre, forteller Ulvestad Østerdal. 

#livsmestring i skolen #ungdom

Publisert 23. januar 2017

Last ned rapporten

Kontaktpersoner

  • Cecilie Prebensen

    Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

    995 91 190
    cecilie@lnu.no

Topp