Catalysts er en av organisasjonene som har fått støtte fra LNU Mangfold og inkludering i 2016. De laget fotballturnering mellom beboerne på et lokalt asylmottak og Stabæk fotball. Foto: Catalysts

Hva er ditt bidrag til et mer inkluderende samfunn?

Catalysts laget fotballturnering for beboerne på asylmottaket og det lokale idrettslaget.

Mangfold gir styrke, innsikt, flere perspektiver, bredere kompetanse, større evne til å takle utfordringer og større aksept for uenighet og ulikhet.

Inkludering handler om å skape rom for alle som ønsker å være med og rom for et mangfold av ulike perspektiver, erfaringer og kulturer. Det handler om å skape økt forståelse og kunnskap om andre og oss selv, og bedre samspill oss i mellom.

Leadership foundation og Catalysts fikk i 2016 støtte gjennom LNU Mangfold og inkludering til å lage fotball- og cricketturnering mellom beboerne på det lokale asylmottaket og Stabæk sitt juniorlag. Her kan du lese mer om arbeidet de gjør for å skape et mer inkluderende samfunn. 

Skape mangfoldige arenaer og organisasjoner

Inkludering innen frivilligheten handler om å skape mangfoldige arenaer og organisasjoner. Det handler om å se at ulike perspektiver og erfaringer er en ressurs for samfunnet og en mulighet for å styrke sitt nærmiljø eller organisasjon, nå og for framtida. Vi står i dag overfor flere utfordringer både når det gjelder inkludering av flyktninger og immigranter, og når det gjelder å bryte ned fordommer og gamle strukturer i forhold til kjønn, minoriteter og  funksjonshemminger.

Hva er din ide og ditt bidrag for å skape endring? Ønsker du å bidra til mer mangfold og større inkludering i ditt lokalmiljø eller organisasjon? Her finner du hele oversikten over hvilke prosjekter som fikk støtte fra LNU Mangfold og inkludering i 2016. 

Søk innen 1. oktober

Støtteordningen LNU Mangfold og inkludering gir økonomisk støtte til prosjekter med mål om å skape mer mangfoldige og inkluderende lokalsamfunn. Vi ønsker å støtte lokale ungdomsmiljøer, fritidsklubber, ungdomshus og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner som gjennom prosjektarbeid vil bidra til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet. Prosjekter som gjennom deling av kunnskap og aktiv deltakelse av barn og unge er med å skape et mer tolerant og inkluderende samfunn.

Søkere kan få opp til 75.000 kroner for å realisere sitt prosjekt. Søknadsfristen er 1. oktober. Les mer om hvordan du kan søke støtte fra LNU Mangfold og inkludering her. 

#inkludering #LNU Mangfold og inkludering #mangfold #organisasjonsutvikling

Publisert 31. januar 2017

Kontaktperson

  • Cecilie Prebensen

    Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

    995 91 190
    cecilie@lnu.no

Topp