– Unge må få jobbe for en mer rettferdig verden

Ungdomsdelegat Ane Kollen Evenmo (22) er på ECOSOC Youth forum i New York.

Ane Kollen Evenmo (22) fra Bardu er ungdomsdelegat på bærekraftig utvikling, og er denne uken i New York for å delta på ECOSOC Youth Forum. Der skal både ungdom og politikere fra hele verden være med og diskutere hvordan ungdom kan involveres i arbeidet med FNs bærekraftsmål. 

– Jeg skal delta i den norske delegasjonen sammen med blant annet Solveig Horne. Vi skal høre hva forskjellige land og organisasjoner gjør for å involvere unge i arbeid med bærekraftsmålene. Hovedtemaene for ungdomsforumet er fattigdomsbekjempelse og arbeidsledighet blant ungdom, sier Kollen Evenmo. 

Jobbe for en mer rettferdig verden

– Dette er en arena der unge fra hele verden møtes for å snakke om bærekraftsmålene, og det er viktig at Norge deltar, både for å lære mer om hvordan andre land jobber med bærekraftsmålene, men også for å etterlyse mer involvering av unge i arbeidet med bærekraftsmålene, den såkalte Agenda 2030, sier hun. 

Kollen Evenmo er opptatt av at ungdom skal få en reell mulighet til å være med og bidra i internasjonale prosesser. 

– Det er bred enighet om at ungdom skal bli inkludert og være med i prosessen, nå handler det mer om å gi ungdom arenaer og plass til å faktisk være med og jobbe frem mot en mer rettferdig verden innen 2030, sier hun. 

Arbeidsledighet og fattigdomsbekjempelse

Under åpningsseremonien ble blant annet viktigheten av utdanning og få bærekraftsmålene inn i skolen tatt frem. Generalsekretæren kunne ikke delta, men har flere ganger i forkant av forumet anerkjent hvor viktig det er at ungdom er en del av implementeringen av FNs bærekraftsmål. Ettersom generalsekretæren selv ikke kunne være til stede, var FNs ungdomsutsending, Ahmad Alhendawi til stede under åpningsseremonien. 

– Vi må jobbe for at unge ikke er ungdom som ikke får være med på den globale utviklingen. Generasjonen som vokser opp nå, er den første som er fattigere enn generasjonen over den. Halvparten av verdens befolkning er ikke fremtiden, vi er nå, sa Alhendawi under åpningen av ungdomsforumet. 

#bærekraft #ECOSOC #FN #ungdomsdelegat #ungdomsdelegater

Publisert 31. januar 2017

Kontaktpersoner

Topp