Aleksander Gjøsæter og Sylvia Lind er nye ungdomsdelegater på urbanisering og utdanning. Foto: NSO og EO

Sylvia (20) og Aleksander (22) er nye ungdomsdelegater

De skal jobbe med utdanning og urbanisering i FN-systemet.

De to ferske ungdomsdelegatene, Sylvia Lind (20) og Aleksander Gjøsæter (22) er svært fornøyde med å få representere norske barn og ungdom i ulike FN-organer.

– Det er utrolig gøy å få jobbe for noe større enn seg selv. Jeg brenner for samarbeid på tvers av land, og når verden ser ut slik den gjør nå er det viktigere enn aldri før, sier Lind. 

Brenner for utdanning 

Lind er 20 år og fra Svolvær i Lofoten. Hun er leder i Elevorganisasjonen fram til 1. juni, og har lang fartstid bak seg både i organisasjonslivet og LNU-systemet. Hun har blitt ungdomsdelegat på utdanning, og skal jobbe tett opp mot ulike UNESCO-prosesser det neste året. 

– Som verdens største internasjonale organisasjon, er FN en viktig retnings- og premissgiver for hvordan vi skal organisere oss for å sikre tilgjengelig kvalitetsutdanning til hele verden. Det siste året har jeg jobbet fulltid med utdanningspolitikk, og jeg er ikke tvil om at Norge må gå i front å kjempe utdanningens kamp i FN, sier Lind.

Hun er opptatt av at utdanningsspørsmål er ekstra viktig for barn og unge. 

– Vi har masse å bidra med. I tillegg er mange av de som mangler utdanning unge mennesker, noe som også er en sterk motivasjon for meg. Utdanning betyr mye for ungdom, og derfor vil jeg jobbe med nettopp det, sier hun. 

– Norge må gå foran 

Aleksander Gjøsæter (23) fra Porsgrunn i Telemark er leder av Velferdstinget i Oslo og Akerhus er ny ungdomsdelegat på urbaniseringsspørsmål. Han er nominert som ungdomsdelegat fra NSO, men har også erfaring fra Skeiv Ungdom og AUF. Han er opptatt av at barn og unge skal ha en reell mulighet til å bli hørt på internasjonale arenaer. 

– Vi har våre utfordringer med ungdomsmedvirkning i Norge, men det er nesten ikke sammenlignbart med de utfordringene ungdom møter mange steder i verden når det kommer til å få sin stemme hørt. Det å kunne utveksle erfaringer med ungdom fra andre steder i verden, og lære av deres erfaringer vil gi stort utbytte for alle som deltar, og FN spesielt. Det er også viktig at Norge, som er langt fremme i ungdomsmedvirkning tar et ansvar i FN og setter et eksempel, sier han. 

Gjennom jobben i Velferdstinget har han jobbet mye med urbaniseringsspørsmål og byutvikling.  

– Det å skape bærekraftige, trygge og smarte byer i fremtiden, er helt avhengig av at ungdommene får muligheten til å delta i planene, og komme med sine innspill gjennom hele prosessen. Jeg er opptatt av å bidra til å skape byer hvor man gir ungdommen plass i bybildet, og sørger for at byen er et trygt sted å vokse opp, uavhengig av hvor i verden den byen ligger, sier han. 

 

#Elevorganisasjonen #NSO #UN-Habitat #UNESCO #ungdomsdelegater #urbanisering #utdanning

Publisert 3. februar 2017

Kontaktpersoner

Topp