Her er hele studietur-gjengen foran den norske ambassaden i Kiev. Foto: Timme Ellingjord

Oppdatering om LNU Demokratimidlene for 2017 – søknadsfrist utsett

Frist for å søke støtte frå LNU Demokratimidlene er utsett inntil avklaring frå Utanriksdepartementet.

LNU Demokratimidlene har normalt blitt finansiert av Utanriksdepartementet gjennom treårige avtaler med LNU. Den førre avtalen varte t.o.m. 2016. Sidan førre søknadsrunde, har UD gjort ei rekke endringar på finansieringa, noko som mellom anna har medført at ordninga har fått eit spissa geografisk omfang. Ein har også lagt ned finansieringsmekanismene som LNU har motteke pengar frå, og lagt opp til ei meir særskilt vurdering av alle søknader i tråd med føringane som ligg statsbudsjettet. I november 2016, søkte difor LNU om ny treårig avtale frå og med 2017 til og med 2019 på desse nye premissa.

Denne søknaden har endå ikkje blitt handsama. UD har, etter at søknaden frå LNU vart sendt inn, oppretta nye finansieringsmekanismer. Den siste søknadsfristen for desse var 31. mars. LNU har endra søknadane våre i tråd med endringane i rammevilkåra, men har endå ikkje fått noko vedtak frå UD. Me skulle gjerne gjeve ein meir presis spådom for kva tid dette vil koma på plass. Det kan me diverre ikkje. I beste fall, får me ei avklaring før sommarferien.

Me forstår at dette set potensielle søkjarorganisasjonar i ein vanskeleg posisjon. Me vil difor sjølvsagt senda ut meir informasjon så snart me har det. Så snart me får eit evt. positivt vedtak frå UD, vil me freista få til ei rask sakshandsaming av prosjektsøknadar. Det vil difor vera lurt om organisasjonar som vurderer å søkja støtte frå Demokratimidlene førebur prosjektskisser i forkant.

#demokratimidlene #støtteordning

Publisert 14. februar 2017

Kontaktperson

  • Erik Schreiner Evans

    Internasjonal rådgiver, LNU Demokratimidlene

    23 31 05 83
    erik@lnu.no

Topp