Vil du gjøre hverdagen til den unge frivilligheten enklere?

Vi søker medlemmer til en redaksjonsgruppe som skal lage ny forenklingspolitikk for LNU. Utsatt frist til 3. mars.

LNU skal lage ny politikk om forenkling og avbyråkratisering for den unge frivilligheten. Derfor setter vi ned en arbeidsgruppe som skal skrive en resolusjon til Barne- og ungdomstinget om hvordan hverdagen til våre medlemsorganisasjoner kan bli lettere.

Det skal være enkelt

Vi i LNU jobber for at det skal være lett å være frivillig når man er ung, og lett å drive barne- og ungdomsorganisasjoner. Det handler blant annet om at organisasjonene må ha tilgang til goder som lokaler og pengestøtte, og at byråkratiske søknads- og rapporteringskrav ikke stjeler tid fra viktigere frivillig aktivitet.

Har du erfaring med økonomi og administrasjon i organisasjonen og ideer til hvordan det kan bli lettere å være ung og frivillig? Søk, da vel!

Arbeidsgruppa skal bestå av fem medlemmer og settes ned av LNUs arbeidsutvalg. Den utsatte fristen for å melde seg er fredag 3. mars. 

Fill out my online form.

#arbeidsgruppe #forenkling #gruppe

Publisert 14. februar 2017

Kontaktperson

  • Jan Halvor Vaag Endrerud

    Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

    478 41 640
    halvor@lnu.no

Topp