«Gjenoppliver» gatene på Tøyen med støtte fra LNU

Vil du starte opp et nytt prosjekt der du bor? Søk om inntil 75.000 fra LNU Mangfold og inkludering innen 1. mars.

Made in Tøyen er ett eksempel på prosjekter som har fått støtte fra LNU Mangfold og inkludering. Høsten 2015 fikk de 75.000 kroner til å sette i gang med en Vinterpaviljong sentralt på Tøyen. Samarbeid med det lokale ungdomsmiljøet, gjorde at de fikk på plass paviljongen til glede for hele befolkningen på Tøyen.

Prosjektet har hatt som mål å skape miljøbevissthet, samtidig som de fremmer motivasjon, mestring og muligheter for ungdom lokalt på Tøyen. 

Som de skriver på sine egne sider: «Gjennom en deltakende prosess med å designe/oppgradere det offentlige rom skaper Made in Tøyen en følelse av eierskap og dermed oppfordrer ungdommer til å opprettholde sine omgivelser i fremtiden, som sakte fører til en bedre forståelse av det offentlige rom og gjenoppliver gatene på Tøyen».

Vil du bidra? Søk om støtte! 

Ønsker du å gjøre noe av det samme som de har fått til på Tøyen? Eller vil du bidra til mer mangfold og større inkludering i ditt lokalmiljø ved å sette i gang med et annet prosjekt? Gjennom LNU Mangfold og inkludering kan du søke om inntil 75.000 kroner til ditt prosjekt. Søknadsfristen er 1. mars

Støtteordningen LNU Mangfold og inkludering gir økonomisk støtte til prosjekter som har som mål å bidra til bedre inkludering og større mangfold i samfunnet. Vi ønsker å støtte lokale ungdomsmiljø, fritidsklubber, ungdomshus og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner som gjennom prosjektarbeid vil bidra til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet gjennom deling av kunnskap og aktiv deltakelse.

Les mer om støtteordningen LNU Mangfold og inkludering, eller sjekk ut hvilke andre prosjekter som fikk støtte i fjor. 

#inkludering #LNU Mangfold og inkludering #mangfold #Oslo #støtteordning

Publisert 21. februar 2017

Kontaktperson

  • Cecilie Prebensen

    Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

    995 91 190
    cecilie@lnu.no

Topp