LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv: 148 søknader

Det er søkt om over 10 millioner kroner mer enn det som ligger i potten.

Onsdag 1. mars var det den aller første søknadsfristen for den ferske LNU-støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv. Totalt har det kommet inn 148 søknader, på over 27 millioner kroner til sammen. Det er rundt ti millioner mer enn det som ligger i potten. 

– Dette er langt flere søknader enn vi hadde forventa, og det er utrolig morsomt å se hvor mange spennende prosjekter som kan komme ut av dette, sier styreleder i LNU, Stian Seland. 

– Mange søknader 

Tidligere har herreløs arv, som er penger fra dødsbo der det ikke finnes arvinger og ikke er skrevet testamente, gått rett til staten. For noen år siden ble det vedtatt at pengene heller skulle gå til frivillige organisasjoner som driver med aktivitet for barn og unge, og at pengene skulle forvaltes av LNU. 

– At vi får inn så mange søknader viser at det er mange som ønsker seg denne typen brede støtteordninger, hvor det ligger få føringer på hva slags type prosjekter pengene kan brukes til, sier Seland. 

I år skal det deles ut litt over 17 millioner kroner gjennom LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv. Hvor stor potten er vil variere noe hvert år, men man antar at potten vil ligge rundt fem millioner kroner i året. 

– Vi gleder oss 

Ettersom det har kommet inn så mange søknader, og søknadsfristen nettopp gikk tu, har vi ikke rukket å se gjennom alle søknadene enda. 

– Vi har fått inn søknader fra hele bredden av den norske frivilligheten, og det vi kan si allerede nå er at det er stor variasjon på prosjektene det har blitt søkt om penger til. Vi gleder oss til å se hvilke søknader som stikker av med midler til slutt, sier Seland.

Neste søknadsfrist for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv blir 1. desember. Da kan man søke om støtte til prosjekter som skal gjennomføres i 2018. 

 

#aktivitetsstøtta #herreløs arv #prosjekt #støtteordning

Publisert 6. mars 2017

Kontaktpersoner

  • Rine Holmsen

    Avdelingsleder, forvaltning

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp