Ordliste for Frifond organisasjon-søkere

Hva er et tilsagnsbrev, et akseptskjema eller grunnlagstall? Denne ordlista gir deg oversikten over begrepene i Frifond organisasjon.

Det er ikke alltid like enkelt å søke og rapportere på støtteordninger. Innimellom møter man på ord og uttrykk man ikke forstår helt. 

Her kommer er en oversikt over vanskelige ord og begreper du må ha kontroll på for å søke eller rapportere på Frifond organisasjon. Hvis du ikke finner forklaringen på det du lurer på her, kan du sjekke ut siden Ofte stilte spørsmål. Ordlista er alfabetisk

Akseptskjema: Et dokument som daglig leder og styreleder skal signere på vegne av organisasjonen. Det må de gjøre for å bekrefte at de har satt seg inn i og forstått retningslinjene for støtteordningen og eventuelle andre forutsetninger som står i tilsagnsbrevet. Dette er en juridisk bindende avtale mellom LNU og mottakerorganisasjonen. 

Bilag: Vedlegg til regnskapet som viser hva dere har brukt penger på, eller hvor dere har fått penger fra. Eksempler på bilag er kvitteringer eller fakturaer.

Et bilag må inneholde navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse for å være godkjent. 

Grunnlagstall: Tallet LNU tar utgangspunkt i for å regne ut hvor mye støtte organisasjonen skal få. Antall medlemmer og antall lokallag er de mest vanlige typene grunnlagstall. 

Grunnlagsår: Dette er det året som danner grunnlaget for beregningen av hvor mye organisasjonen skal få i støtte. Grunnlagsåret er to år før søknads- og tilskuddsåret. For 2018 betyr det at grunnlagsåret er 2016. 

Medlemsbasert aktivitet: Medlemmene styrer organisasjonen gjennom demokratiske strukturer og medlemsdemokrati. Det må være medlemmene som gjennomfører lokal aktivitet. 

Rapport: Dette er rapporten dere må levere til LNU og Frifond organisasjon etter at dere har brukt opp pengene. I retningslinjene står det mer om hva rapporten skal inneholde. Lokallag skal også levere rapport til sitt sentralledd. Mer om lokallagsrapporten finner du her

Retningslinjer: Dette er reglene for støtteordningen. I retningslinjene står det blant annet hvem som kan motta penger, hvordan de skal brukes og hvordan man rapporterer etter at man har brukt pengene. Retningslinjene for Frifond organisasjon finner du her

Tellende medlem: Dette er de medlemmene som teller i beregningen av hvor mye støtte dere får. For å være tellende medlem i organisasjonen må man oppfylle visse krav. For å være tellende medlem i en barne- og ungdomsorganisasjon må du: 

  • Medlemmet må være under 26 år i grunnlagsåret
  • Medlemmet må ha betalt 50 kroner (eller mer) i kontingent 
  • Medlemmet må ha meldt seg inn i organisasjonen frivillig. Personer under 15 år kan meldes inn av foresatte.

Tellende lokallag: Dette er de lokallagene som teller i beregningen av hvor mye støtte dere får. For å være tellende lokallag i organisasjonen må man oppfylle visse krav. For å være tellende lokallag i en barne- og ungdomsorganisasjon må dere: 

  • Ha minst fem tellende medlemmer 
  • Ha kontroll over egen økonomi og egen dagsorden 
  • Ha gjeldende vedtekter 

Tilsagn: Et løfte om at dere faktisk får penger av støtteordningen 

Tilsagnsbrev: Dette er brevet organisasjonen mottar hvis søknaden deres blir innvilget. Her står det blant annet hvor mye dere kommer til å få utbetalt, og når dere kan forvente at pengene utbetales. Her står det også hvilke krav LNU stiller til bruk og rapportering. 

Tilskudd: Den summen organisasjonen får utbetalt 

Tilskuddsår: Det året man får tilskuddet utbetalt. For søknader som leveres 15. april 2018, er det også 2018 som er tilskuddsår. 

 

Søknadsår: Dette er året man sender inn søknaden. I 2018 er det altså 2018 som er søknadsår. Tilskuddsår og søknadsår er altså det samme året. 

Årsrapport fra lokallag: Rapport fra lokallag som bekrefter at de oppfyller kravene for å være tellende lokallag. 

Er det noen vanskelige ord det mangler forklaring på, eller som er dårlig forklart? Si fra til vår kommunikasjonsrådgiver! 

#forklaring #frifond #frifond organisasjon #ordliste #organisasjon

Publisert 10. mars 2017

Last ned retningslinjene her:

Topp