Jakob Aure er ungdomsdelegat, og deltar denne uken på Commission on the status of women i New York.

Jakob jobber for global likestilling i New York

Vår ungdomsdelegat på likestillingsspørsmål, Jakob Aure, deltar denne uka på UN Women sin konferanse.

Jakob Aure er ungdomsdelegat på likestillingsspørsmål, og deltar denne uka på Commission on the status of women (CSW) i New York. Hovedtemaene er økonomisk likestilling og arbeidslivsspørsmål, men det er også mange andre temaer som skal diskuteres og behandles. 

— I New York skal jeg jobbe på vegne av Norge for å styrke likestilling globalt. Jeg ønsker særlig å støtte opp om bedre muligheter for unge kvinner til å få jobb da arbeidsledigheten blant denne gruppen er uforholdsmessig stor internasjonalt — selv om det er regionale forskjeller. Jeg synes også det er spennende med alle mulighetene ny teknologi kan gi unge kvinner i overgangen fra skole eller arbeidsledighet til betalt arbeid. Her er utdanning viktig, forklarer Aure.

Også barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) deltar på den samme konferansen.

– Utfordrende

— Det blir spennende å se hva statene blir enige om når det gjelder seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR). Dette er viktig for å sikre at det finnes toaletter med hygieneprodukter på skoler eller arbeidsplasser, som bidrar til at kvinner ikke ekskluderes, sier Aure. 

Han mener en av hovedutfordringene de står overfor i dette arbeidet er å få med barn og unge. 

— Det blir nok utfordrende å få med ungdom, men desto viktigere siden denne gruppen ofte faller mellom to stoler og kan være særlig utsatt, sier han. 

Les mer om ungdomsdelegatordningen til LNU her

#delegat #FN #likestilling #ungdomsdelegat

Publisert 14. mars 2017

Kontaktpersoner

Topp