Rode M. Hegstad. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Rode M. Hegstad (23) er innstilt som ny leder av LNU

Her finner du hele valgkomiteens innstilling til nytt LNU-styre. Valget gjøres på Barne- og ungdomstinget i april.

Valgkomiteens innstilling er klar. Rode Margrete Hegstad er innstilt som ny styreleder i LNU for de neste to årene. Rode er 23 år, fra Sandefjord og studerer profesjonsstudiet i psykologi ved UiO. I tillegg til å være aktiv i Frikirkens Barn og Unge har hun bred erfaring fra KrFU. Rode er i dag nestleder i LNU, noe hun har vært siden Barne- og ungdomstinget 2016. 

– Jeg er veldig glad for å være innstilt som ny styreleder i LNU. Nå er det opp til Barne- og ungdomstinget å bestemme. Jeg håper å få deres tillit til å jobbe for barn og unges interesser både i Norge og internasjonalt de neste to årene. Det hadde vært en stor ære, sier Hegstad.

Valgkomiteen innstiller også på at Hilde Mortensen Sandvær tar over som nestleder. Hilde er 25 år, fra Mo i Rana og jobber som journalist. Hilde har bakgrunn fra fra Norges Musikkorps Forbund. 

– Mange gode kandidater

Leder av valgkomiteen, Åshild Vige, sier at det i år var mange godt kvalifiserte kandidater og en hard kamp om styreplassene. 

– Vi i valgkomiteen er veldig glade for å ha fått inn veldig mange gode nominasjoner fra medlemsorganisasjonene i år. Dermed var det mange gode kandidater som dessverre ikke kom med i innstillingen. Samtidig er vi svært fornøyd med det teamet som vi nå foreslår at skal utgjøre LNUs styre for det kommende året, sier Vige. 

Innstilling – nytt styre i LNU:

Som leder med toårig valgperiode innstiller valgkomiteen på:

 • Rode Margrete Hegstad, Frikirkens Barn og Unge (livssynsbaserte) – ny

Som nestleder med ettårig valgperiode innstiller valgkomiteen på:

 • Hilde Mortensen Sandvær, Norges Musikkorps Forbund (kultur, fritid og friluft) – ny 

Som styremedlemmer med toårig valgperiode innstiller valgkomiteen på:

 • Ann Helen Skaanes, Unge Venstre (samfunnspolitiske) – gjenvalg 
 • Svend Aspaas, Kristen idrettskontakt (livssynsbaserte) – ny 
 • Simon Skjerven, Hyperion – N4F (kultur, fritid og friluft) – ny 
 • Tor-Martin Torbergsen, Arbeidernes Ungdomsfylking (samfunnspolitiske) – ny 

Som varamedlemmer til styret med ettårig valgperiode innstiller valgkomiteen på:

 • Maren Cecilie Hald Bjørgum, ANSA (student og elev)
 • Agnes Christensen, Søndagsskolen Norge (livssynsbaserte)

I tillegg til de kandidatene som blir valgt på Barne- og ungdomstinget, vil styret bestå av ytterligere fire styremedlemmer som ble valgt for to år på Barne- og ungdomstinget 2016. Disse fire er nestleder Benjamin Skiaker Myrstad (Elevorganisasjonen), Karoline Steen Nylander (Press), Åsa Kjølberg Moen (Ungdom mot EU) og Mari Byrknes (Ung i kor). 

Klageutvalg og kontrollkomite

Valgkomiteen har gjennom sitt arbeid også innstilt på nye medlemmer til LNUs klageutvalg og LNUs kontrollkomite. Klageutvalget behandler klager fra søkere på LNUs støtteordninger, mens kontrollkomiteen har ansvaret for at styret arbeider i henhold til vedtektene og følger vedtak fattet av Barne- og ungdomstinget.

Som medlemmer i kontrollkomiteen med toårig valgperiode blir følgende kandidater innstilt:

 • Ina Bjørnrå, Natur og Ungdom (samfunnspolitiske) – gjenvalg
 • Fredrik Vaaheim, Hyperion (kultur, fritid og friluft) – ny

Som leder i LNUs klageutvalg med ettårig valgperiode blir følgende kandidat innstilt:

 • Sigrid Rege Gårdsvoll, Acta – Barn og unge i Normisjon (livssynsbaserte)

Som medlem i LNUs klageutvalg med toårig valgperiode innstiller valgkomiteen på følgende kandidater:

 • Bjørn Boman Rinde, Norsk cøliakiforenings ungdom (kultur, friluft og fritid) – ny

Velges på Barne- og ungdomstinget

Valget av nytt styre skjer på Barne- og ungdomstinget 28. og 29. april. Mer informasjon om Barne- og ungdomstinget finner du her. Hvis du enda ikke har meldt deg på, kan du gjøre det via denne lenken. Påmeldingsfrist er 5. april. 

#but #BUT17 #innstilling #Rode Margrete Hegstad #styret #valg

Publisert 21. mars 2017

Kontaktpersoner

 • Åshild Marie Vige

  Leder av valgkomiteen (Skeiv ungdom)

  952 75 837

 • Jonas Wasa Amin Farshchian

  Assisterende generalsekretær

  23 31 05 84
  jonas@lnu.no

Topp