Venstre-leder Trine Skei Grande, Ap-politiker Åsmund Aukrust og nestleder i LNU Rode Hegstad diskuterer den ferske LNU-rapporten I frontlinja - ungdom, fred og sikkerhet. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Ny rapport: Trenger ungdom rundt forhandlingsbordet

– Ungdom det viktigste verktøyet vi har for å forebygge og løse konflikter i verden, sier nestleder i LNU, Rode Hegstad. Hun støtter seg på en fersk LNU-rapport.

Når LNU-rapporten I frontlinja: Ungdom, fred og sikkerhet lanseres tirsdag, er det med en klar oppfordring til norske myndigheter om å sette ungdom høyere på agendaen i fredsbyggende arbeid. Ikke fordi det det fint å ha ungdom med, men fordi det er nødvendig.

– Dette utfordrer måten vi tenker på ungdom i konflikt, fra et problem til selve løsningen for å skape en fredeligere verden, sier Hegstad.

lanseringen får LNU besøk av libyske Hajer Sharief som nylig vant Studentenes Fredspris, i tillegg til norske politikere.

Norge forpliktet

FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 om ungdom fred og sikkerhet ble enstemmig vedtatt desember 2015, og tar sikte på å gi ungdom en større stemme i både fredsbygging og konfliktløsing.

Resolusjonen er spesiell fordi den er jobbet fram av et nettverk av 70 ungdomsorganisasjoner som ønsker å spille en større rolle i å lage fredeligere samfunn. Samtidig ligner den mye på sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, hvor Norge har vært en viktig pådriver siden starten.

Ifølge rapportforfatter Kjersti Kanestrøm Lie er det mange likhetstrekk mellom de to resolusjonene. Hun mener vi kan ta med oss lærdommene fra implementeringen av resolusjon 1325 når arbeidet med resolusjon 2250 nå skal iverksettes.

– Unge mellom 18 og 29 år utgjør 600 millioner, eller 40 prosent av de 1,5 milliarder menneskene som lever i sårbare stater eller områder påvirket av konflikt. Det sier seg selv at disse må inkluderes på alle nivåer, forklarer Kanestrøm Lie. 

Gylden mulighet

Resolusjonen er bindende og forplikter derfor medlemsstatene til å følge opp, både nasjonalt og internasjonalt. Eneste hake er at oppfølgingen så langt har uteblitt hos de fleste medlemsstatene, deriblant Norge.

LNU ønsker derfor at Norge sparker ballen i gang gjennom å begynne arbeidet med en nasjonal handlingsplan.

– Norge er en fredsnasjon, og bør derfor ta ansvar og lede an arbeidet med å implementere resolusjon 2250. En måte å gjøre det på er å starte her hjemme med en nasjonal handlingsplan som blant annet viser hvordan vi skal inkludere ungdom i våre demokratiske prosesser, sier Rode Hegstad.

Trenger mer kunnskap

Rapporten viser samtidig at vi mangler kunnskap om hvilke roller ungdom spiller i dag, og ikke minst hvilke muligheter som finnes. Et første steg er derfor å skaffe til veie mer informasjon. Derfor har både LNU, og flere andre aktører, tatt til orde for at det må komme en global studie. 

LNU mener at det å finansiere en slik studie, som kan vise hvordan man kan jobbe med ungdomsinkludering i konfliktsituasjoner, er noe Norge bør prioritere i utenrikspolitikken framover. 

#2250 #FN #fred #sikkerhet #sikkerhetsrådet #ungdom

Publisert 4. april 2017

Kontaktpersoner

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (i permisjon)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

 • Kjersti Kanestrøm Lie

  Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

  23 31 06 00
  kjersti@lnu.no

Topp