LNU-leder Rode Hegstad jubler for en halv million kroner i kampen mot seksuell trakassering. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Krever en enklere hverdag for unge frivillige

Lørdag ble Rode M. Hegstad (23) valgt til ny leder av LNU.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har varslet at det kommer en ny stortingsmelding om  frivillighet. Lørdag vedtok Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) åtte krav, som skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for unge frivillige.

Nyvalgt leder i LNU, Rode M. Hegstad, håper kulturdepartementet velger å lytte til disse kravene, og ta dem med inn i arbeidet med frivillighetsmeldingen.

– Organisasjonene våre forteller at de bruker timevis på unødvendig byråkrati. Vi vil at frivilligheten skal bruke tid på det de er best til, ikke på å skrive rapporter. Det håper vi departementet velger å lytte til, sier nyvalgt LNU-leder, Rode Hegstad.

Mer frie midler

I dag gis mye av støtte til den unge frivilligheten som prosjektstøtte. Med den følger også kompliserte søknader og ofte enda mer kompliserte rapporteringskrav. Nettopp derfor står mer frie midler til frivilligheten og økt digitalisering står høyt på agendaen.

– Vi trenger ikke flere prosjektstøtteordninger, men midler som vi kan disponere fritt. Barne- og ungdomsorganisasjonene gir unge mestring, demokratiforståelse, nye venner og et bredt sosialt nettverk. Det er viktig at vi kan få tid og rom til å holde på med nettopp dette, sier Hegstad.

Det er ikke bare mer frie midler, men også økt digitalisering som står høyt på agendaen.

-For å skape en enklere hverdag for unge frivillige, må myndighetene digitalisere søknads- og utlånsportaler på en brukervennlig måte, forenkle og samordne regelverket og bruke klart og ubyråkratisk språk, sier Hegstad.

Mindre byråkrati

Hegstad understreker at det særlig er den unge frivilligheten som trenger disse forenklingstiltakene.

– Med få ansatte og rask utskiftning er den unge frivilligheten sårbar for byråkrati, utilgjengelig språk og omfattende søknads- og rapporteringskrav. Det er ikke den unge frivilligheten det er noe galt med, men måten systemet er bygget opp, forklarer hun.

Den nyvalgte lederen har bakgrunn fra KrFU og Frikirkens barn og unge, i tillegg til at hun har lang fartstid i LNU. De neste to årene skal 23-åringen Rode Hegstad fra Sandefjord jobbe på fulltid for den unge frivilligheten. LNU har 97 medlemsorganisasjoner, med over 450.000 medlemmer til sammen.

LNUs åtte forenklings-krav:

 • all ny støtte til frivilligheten som hovedregel skal gis som frie midler, ikke som prosjektstøtte
 • regjeringen setter i gang klarspråkprosjekter i Fordelingsutvalgets støtteordninger og momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner
 • regjeringen prioriterer arbeidet med å gjøre Frivillighetsregisteret til en felles søknads- og rapporteringsportal for statlige støtteordninger
 • regjeringen oppretter et offentlig register for alle statlige støtteordninger med opplysninger om støtteform (drifts- eller prosjektstøtte), sum, hjemmel og mottakere
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet lager en veileder med maler for fylkeskommunale og kommunale støtteordninger til frivilligheten
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet lager en digital standardløsning for kommunenes utlån av skolebygg og andre lokaler til frivilligheten
 • Kunnskapsdepartementet samkjører reglene for støtte til kurs for voksenopplæring gjennom 31 studieforbundene med andre ordninger for å treffe organisasjonenes reelle behov bedre
 • Finanstilsynet ser til at bankene ikke nekter unge frivillige å opprette bankkonto for sine lokallag

#but #forenkling #valg

Publisert 29. april 2017

Kontaktpersoner

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (i permisjon)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

Topp