LNU-styret som ble valgt på Barne- og ungdomstinget 2017.

Dette er LNUs nye styre

Rode Hegstad, Hilde Sandvær og Benjamin Skiaker Myrstad blir LNUs nye ledertrio.

Under helgens Barne- og ungdomsting valgte vi nytt styre i LNU. Disse 12 skal lede organisasjonen, og jobbe for interessene til den unge frivilligheten. 

Her er hele det nye LNU-styret: 

Leder: Rode Margrete Hegstad (Frikirkens barn og unge) 
Nestleder: Benjamin Skiaker Myrstad (Elevorganisasjonen) 
Nestleder: Hilde Sandvær (Norges Musikkorps forbund) 
Styremedlem: Ann Helen Skaanes (Unge Venstre)
Styremedlem: Karoline Steen Nylander (Press) 
Styremedlem: Åsa Kjølberg Moen (Ungdom mot EU)
Styremedlem: Tor-Martin Torbergsen (AUF) 
Styremedlem: Simon Skjerven (Hyperion)
Styremedlem: Svend Aspaas (KRIK – Kristen idrettskontakt) 
Styremedlem: Mari Byrknes (Ung i kor) 
Vara: Agnes Christensen (Søndagsskolen)
Vara: Maren Hald Bjørgum (ANSA)

Vi ønsket også tre nye organisasjoner velkommen som ordinære medlemmer av LNU. Det er Psoriasis- og eksemforbundet ung, Studentaksjonen og Skjærgårds Live. Velkommen som medlemmer i LNU! 

#but #lnu #styret

Publisert 3. mai 2017

Kontaktpersoner

Topp